INKLUZÍV REFORMÁTUS ISKOLÁK MŰHELYNAP

INKLUZÍV REFORMÁTUS ISKOLÁK MŰHELYNAP 

 

2018. MÁJUS 22. 10.00-16.00

MRE Zsinati Székház Díszterem (1146 Budapest, Abonyi u. 21., bejárat a Szabó József utca 16. felől)

 

9.30. REGISZTRÁCIÓ

10.00 NYITÓ GONDOLATOK

ANGELA ELMIGER Referens, HEKS Kelet-Európa Program

ÁBRÁM TIBOR Főgondnok, Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Zsinat világi alelnöke

10.15. IGEI KÖSZÖNTŐ

DANI ESZTER Vezető, MRE Missziói Iroda

10.30 KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

NEUMANN ESZTER Tudományos segédmunkatárs, MTA TK, ELTE TÁTK OITK

 

11.30 KÁVÉSZÜNET

 

11.45 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS

Moderál: SZONTAGH PÁL Igazgató, RPI

Résztvevők:

NEUMANN ESZTER Tudományos segédmunkatárs, MTA TK, ELTE TÁTK OITK

Dr. habil. KOPP ERIKA Témavezető, Református Tananyagfejlesztő Csoport

PINTÉRNÉ LÁZOK ORSOLYA Igazgató Asszony, Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája

SOHAJDA LEVENTE Lelkész, Göncruszka-Hejce-Vilmány Református Egyházközségek

 

12.45 EBÉD

 

13.30 INKLÚZIÓS INDEX a gyakorlatban

Dr. ARATÓ FERENC PhD, adjunktus, PTE NI

 

15.30 KÁVÉSZÜNET

15.45 ZÁRÓ GONDOLATOK