PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetébe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetébe

 

Feladatkör:                                                                             

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében az alábbi kutatási témában:

Magyarország etnopolitikai viszonyainak átalakulása és ennek nemzetközi keretei a 19-20. században

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • Angol nyelv középfokú ismerete
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

 

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

 

Előnyt élveznek:

 • Magyar állampolgárságú, illetve határon túli magyar fiatalok
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony
 • Azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezők
 • A témához kapcsolódó nyelv legalább középfokú ismeretével rendelkezők
 • A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Két-három oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.
 • A pályázó szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a publikációs listát is;
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 3 oldal);
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. június 26.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a kisebbsegkutato@tk.mta.hu címre.

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató KI/2018.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. július 15.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A szóbeli szakmai elbeszélgetés tervezett időpontja: 2018. június 28.

 

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

 

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.      

 

A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható.

 

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Demeter Andrea (e-mail: demeter.andrea@tk.mta.hu; tel.: 224-6790)