Dr. Papp Attila és Csata Zsombor előadása a 9. Szociológus Napok - A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa c. rendezvényen

P R O G R A M 

2019. április 15–17.

Helyszín: Kolozsvár. SOCIOLOGICA. A Szociológia Tanszék Dosztojevszkij (volt Szántó – Plugarilor – 34.) utcai épülete. 7-es terem

 

I. nap

Visszatekintő: a rendszerváltás 30 éve

14.00—14.10: Megnyitó

Soós Anna tagozatvezető rektorhelyettes (BBTE)

Veres Valér intézetigazgató

Horváth István egyetemi tanár

Szekcióvezető: Horváth István

14.10—15.30: Visszatekintő:30 év után. Előadások I.

Horváth István (BBTE): Bevezető: 30 év után, helyzetkép a romániai magyarság intézményrendszeréről

Papp Z. Attila (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): Kisebbségkutatások intézményi feltételei Magyarországon

Geambașu Réka (BBTE): Nemi egyenlőtlenségek a népszámlálások tükrében

15.20—15.30: Kávészünet

15.30—17.00: Visszatekintő:30 év után. Előadások II.

Gregor Anikó (ELTE TÁTK): Kimutat vagy fegyelmez? Globális genderindexek működése az indikátorkultúrában

Kiss Tamás (Kisebbségkutató Intézet): Monoetnikus transznacionalizmus? A román közvélemény viszonya a kisebbségi jogokhoz, a magyar etnopolitikai célokhoz és a magyar állampolgárság-politikához.

Veres Valér (BBTE): Az identitásstruktúrák változása Erdélyben a rendszerváltás óta

17.00 –17.10: Szünet

17.10—18.00: Csepeli György (IASK, ELTE TÁTK, ME): Transition and Social Conflicts in Hungary

18,00—19,00: Tamás Gáspár Miklós (CEU): The Difference between Domination and the State

 

II. nap

Ifjúságkutatások színe és fonákja. Miként vizsgáljuk az ifjúságot?

12.0013.30: A Venczel József-esszéverseny középiskolás díjazottjainak előadásai

14.00—15.45: Helyzetkép a Kárpát-medence ifjúságáról. Előadások I.

Veres Valér: Bevezető: az ifjúságkutatások színe és fonákja

Székely Levente (Kutatópont, Bp.): Szürke hattyúk – avagy mit várhatunk napjaink ifjúságától?

Bauer Béla (ELTE TOK, Századvég A., Bp.): Transzferek a társadalomban? Van-e ma értelme ifjúságot kutatni?

Szabó Júlia (Max Weber TK, doktorandusz, BCE): Társadalmi és kulturális szegmentáció az erdélyi magyar fiatalok körében

15.45—16.00: Kávészünet

16.00—17.20: Előadások I

Prazsák Gergő (ELTE TÁTK): Digitális egyenlőtlenségek 3.0, európai kontextusban

Barna Gergő (TransObjective Consulting): Ifjúság és oktatás Erdélyben: a beiskolázástól a vizsgaeredményekig

Vita Emese (doktorandusz, BBTE): Egyedülállók, élettársak, házasok – avagy hogyan alakulnak manapság a párkapcsolatok Erdélyben

17.20—17.30: Kávészünet

17.30–19.00: Ifjúságkutatások a Kárpát-medencében. Módszertani beszélgetés

Bauer Béla, Barna Gergő, IIlyés Szabolcs (EMMI Budapest), Papp Z. Attila (MTA TK Bp.), Sólyom Andrea (Sapientia-EMTE Csíkszereda), Székely Levente, Szabó Júlia, Vita Emese, Veres Valér (moderátor)

 

III. nap

HR-nap: Kihívások a változó munka világában

Szekcióvezetők: László Éva, Kerekes Kinga

15.00 – 16.40: Előadások I.

Csata Zsombor (BBTE, Kolozsvár - MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A bérkülönbségek okai az erdélyi magyarok körében

Magasházi Anikó (iASK Kőszeg – Mo.): A távol-keleti munkakultúra sajátosságai

Dezső Péter (menedzser, Goodwill Consulting, Kolozsvár): Kit értékelünk, az embert vagy a munkáját?

Pakot Ágnes (HR-szakértő, Roche Services Ltd. Budapest): Globális HR-szolgáltatások

16.40—16.50: Kávészünet

16.40–18.20: Előadások II.

Poór József (SZIE GTK): A munkaerőpiac és a HR változása – múlt, jelen, jövő

Horváth István (BBTE): A munkamigráció metamorfózisai: az informális munkától az informalizálódó munkaerőpiacig

18.20—18.30: Szünet

18.30–19.30: Erdélyi Társadalom-lapbemutató 2018/2

Geambașu Réka (lapszámfelelős, BBTE). Felkért hozzászólók: Bodó Julianna (Sapientia-EMTE, Csíkszereda) és Magyari Nándor László (BBTE)