Tóth Ágnes sikeres doktori védése az MTA Székházában

Dr. Tóth Ágnes, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens 2019. április 30-án, az MTA Székház Kistermében, nyilvános vitán védte meg az MTA doktora címért benyújtott, "Németek Magyarországon 1950-1970" című értekezését.

A disszertációt az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztályához nyújtotta be. A bíráló bizottság a művet és a védést egyaránt nagyon sikeresnek, 95%-osra értékelte.

A doktori munka és tézisei, a bírálatok és az azokra adott válasz elérhetők: http://real-d.mtak.hu/1105/

Kollégánknak ezúton is gratulálunk!