Magyarok Németországban Kutatás

A vizsgálat célja megismerni a Németországban élő magyarok helyzetét, a kivándorlás vagy külföldi munkavállalás sikereinek és kudarcainak okait, a transznacionális térben mozgó magyar vagy magyar származású emberek német és a magyar társadalomhoz való viszonyát. Arra is választ keresünk, hogy az Európai Unión belül lakó- vagy munkahelyüket változtató emberek hogyan reagálnak az Európát érintő nagy kihívásokra, a biztonság, a nemzetközi konfliktusok és a nemzetközi vándorlás területén.

A kutatás kapcsolódik az MTA TK Mobilitás Kutatási Centrum munkájához, amely a társadalmi, iskolai és területi mobilitást egymással összefüggésben vizsgálja. Ezen belül a Kisebbségkutató Intézetben megvalósuló migrációs kutatási klaszter része, amelynek célja feltárni, hogy a transznacionális mobilitás növeli-e a társadalmi mobilitást, a társadalmi együttműködésre való képességet, a társadalmi felelősség tudatot, avagy inkább szociális bezárkózást eredményez.

A Magyarok Németországban Kutatást 2017-ben kezdtük, amikor a  Berlini Humboldt Egyetem Migráció- és Integrációkutató Intézetével való együttműködésben online kérdőíves vizsgálatot végeztünk, és interjúkat készítettünk Berlinben és Münchenben. 

A kutatás második, 2019-ben zajló szakaszában folytatjuk az interjús adatfelvételt, amiben az MTA TK Mobilitás Kutatási Centrum és a Hallei Max Planck Intézet Visegrad4 Programja a partnerünk.