Tamás Máté, Kanizsa mezőváros zsidó népességének 1848. évi összeírása c. előadása az ELTE-n

Meghívó

Ezúton tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt Tamás Máté (ELTE BTK TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program – MTA TK Kisebbségkutató Intézet) ’Migráció, mobilitás és akkulturáció Kanizsa mezőváros zsidó közösségében’ témájában végzett és az MTA-SYLFF által támogatott kutatásáról szóló előadásra.

Az előadás címe:

Kanizsa mezőváros zsidó népességének 1848. évi összeírása

Adatfelvétel, értelmezési és elemzési lehetőségek