Intézetünk társszervezésében Történész Tábor kerül megrendezésre Gyergyóremetén 2019. augusztus 22-25. között

A tábor célja az aktuális erdélyi magyar történeti kutatások, tudományos témák bemutatása egyetemi hallgatóknak, doktoranduszoknak, tanároknak, kutatóknak érdeklődőknek. A kutatási beszámolók mellett könyvbemutatókra és kéziratvitákra épül a program. Kötetlen fórumot szeretnénk biztosítani a történeti kutatásokkal foglalkozóknak és az azok iránt érdeklődőknek.

A táborban napi három étkezés ingyenes lesz, a szállás és utazás költségét valószínűleg részben tudjuk téríteni (még folyik a forrásbevonás).

Megkérünk minden résztvevőt, hogy előzetesen jelezze, hogy pontosan mikor érkezik és meddig marad (reggeli-ebéd-vacsora miatt) az alábbi email címen: agotasillo@gmail.com, 0040747 854706 (Silló Ágota, Gyergyói Szemle Egyesület).

Szervezők: Nagy József, Bárdi Nándor, Sárándi Tamás, Tőtős Áron, Tóth-Bartos András / Gyergyói Szemle Egyesület, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége

Információk Gyergyóremetéről: http://gyergyoremete.ro/hu_HU/gyorsinfo/

PROGRAM

2019. augusztus 22. csütörtök

14.00.  Megnyitó – Laczkó-Albert Elemér polgármester, Gyergyóremete

Helyszín: Csutakfalvi Közösségi Ház (537250, Gyergyóremete (Remetea), Csutakfalvi út, 109.

Mi történt 2017-2019-ben? Erdélyi magyar történeti kutatási programok, folyamatok – Bárdi Nándor

15.00 Mire jutottak?

Trianon 100 program  – Révész Tamás

Gyergyói Szemle – Nagy József

15.40 Források és lehetőségek

Gyermekvédelem a dualizmuskori Erdélyben – Gál Edina 

Mire (nem)jó a marosvásárhelyi háztartási-összeírás vizsgálata? – Tőtős Áron

2. brassói gyalog ezred 59 hadinaplója Bécsben – Veress Emese Gyöngyvér

16.40 Székely kötődések Marosvásárhelyen és Nyárádmentén – Gagyi József

17.20 Politikai gyakorlatok

Hogyan látom másként Romániát két év szenátorság után? – Novák Csaba Zoltán

18.00 vacsora

20.00 Filmvetítés és vita

Az autonómia illúziója 1952-1965 – Vig Emese (100 éve Romániában VI. rész)

 

augusztus 23. péntek

9.00 Egyháztörténeti kutatások és könyvbemutatók

Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár (szerk.): Teológia és történettudomány - Antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről. Pécs, 2018.

Bánkúti Gábor: Jezsuiták Romániában a XX. században. 2016, Jezsuita Kiadó.

A kötetet bemutatja: Bánkúti Gábor és Gőzsy Zoltán.

Nagy Mihály Zoltán - Denisa Budeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei, 1957-1960. Lektor Kiadó-Varadinum Kiadó-Iskola Alapítvány Kiadó, 2019.

A kötetet bemutatja: Nagy Mihály Zoltán

10.00 Régészeti kutatások

A nagyváradi vár régészeti ásatásai – Mihálka Nándor

Régészeti ásatások helyzete Háromszéken – Hőgyes-Huba Mihály

Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemkori Udvarhelyszéken. EME, Kv, 2017. – könyvbemutató

11.00 Mit szolgáltat ma és mit fejleszt az Arcanum?  Biszak Sándor

12.00-14.00 ebéd

14.00 Átmenet helyi szinten a Habsburg Monarchiából az utódállamokba, NEPOSTRANS program

Izsák Anikó – Nagybánya, Máramaros, Egry Gábor – Dél-Bánság

15.00 Fiatal erdélyi történész nemzedék

Tőtős Áron, Pál Emese

P. Kovács Klára – Pál Emese szerk.: Képváltás. Tanulmányok a Fiatal művészettörténészek V. konferenciájának előadásaiból. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2017.

Romsics Ignác szerk.: Közelítések. Tanulmányok Erdélyi 19-20. századi történetéhez. Korunk. Kolozsvár, 2018.

Tőtős Áron szerk.: Fejezetek Erdély történetéről. EME-RODOSZ Bihar, Nagyvárad. 2018.

Horváth Illés – K. Markaly Aranka – Koloh Gábor – Tőtős Áron szerk.: Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. EME-RODOSZ, Kolozsvár, 2019. 

15.45  Az erdélyi magyar politikai realizmus katalógusa – Lőrincz D. József, kéziratvita: Egry Gábor, Pál János

16.45 Miért fontos? Kutatási beszámolók

Romániai választások működése a két világháború között – Szabó Csongor

Jordáky Lajos életrajza kutatás – Antal Róbert

Bányai László életrajza – Kovács Szabolcs

Kinda István: Kontrasztok. Gazdálkodási minták, két székelyföldi régióban. KJNT-SZNM, Kv. 2017 – bemutatja Tóth-Bartos András

17.45 Tudásmegjelenítő programok – Ferenczi Szilárd

100 éve Romániában program eredményei

 Erdélyi Krónika

18.30 vacsora

20.00 Színházi előadás a Balás Gábor Művelődési Házban (Cseres Tibor tér, 8. szám) Sebestyén Aba: Szeretik a banánt elvtársak? Marosvásárhely

 

augusztus 24. szombat

9.00 Háború és emlékezet

kutatási beszámoló

A 27. székely könnyűhadosztály két háborúja. A harctéri tapasztalat komplexitása egy második világháborús magyar seregtest történetében – Magyarosi Sándor

A Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében– Nagy József

kéziratvita, felkért hozzászólók: Bárdi Nándor, Berekméri Árpád Róbert, Gidó Attila, Révész Tamás, Sárándi Tamás, 

10.30. Erdély képek, kutatási beszámolók

Erdély képe Magyarországon és Romániában az oktatásban:1945-1990 – Jérémy Floutier

Erdély etnikai térképeken és a Lipcsei doktori iskola bemutatása – Segyevy Dániel

11.30.  A Székely Határőr Emlékközpont terve Szépvízen, avagy Székelyföld hadtörténetét és a határőrizet történetét bemutató történeti kiállítás – Nagy József

A határvédelem évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és a Gyimesek vidéke. Szerk. és a jegyzékeket összeállította Nagy József. Szépvíz Egyesület, Csíkszereda, 2018. könyvismertetés Nagy József

Hozzászóló: Tóth-Bartos András, Ferencz Tibor

12.15 – 14.00 ebéd

14.00 Nemzetiségi oktatásügy Észak-Erdélyben 1940-1944 – Sárándi Tamás, kéziratvita, felkért hozzászólók: Bárdi Nándor, Gidó Attila,

15.00 Kutatás közben

A gogánváraljai kazettás mennyezet – Szekeres-Ugron Villő

Kiss Elek püspök és az állambiztonság – Pál János

A kolozsvári Kisebbségkutató Intézet történeti programjai – Gidó Attila

kötetbemutató: El a hontalanságba... Az 1916-os román betörés az unitárius egyházi forrásokban. Bev. Gidó Csaba, Pál János, összeáll: Gidó Csaba, Márk Attila, Pál János, Hargitta Kiadó, Csíkszereda, 2019.

16.20 Imreh István munkássága – Both Noémi, kéziratvita, Gagyi József, Lőrincz D. József, Gidó Attila

17.20 Beszélgetés az erdélyi történetírás helyzetéről

18.20 Esti program Kicsibükkben

 

augusztus 25. vasárnap

9.00 Erdélyi idegenvezetők esete a professzionális örökségesítéssel

Magyari-Vass István, Pál Zoltán, Bokor Judit

Moderátor: Nagy József

10.00 Kastélykálváriák – beszélgetés erdélyi kastély tulajdonosokkal

moderátor: Szekeres-Ugron Villő

Héderfája, Barabássy-kúria – Barabássy Sándor

Marosnémeti, Gyulay-kastély – Horváth Tholdy Péter

Miklósvár és Sepsikőröspatak, Kálnoky-kastélyok – Kálnoky Tibor

Uzon, Mikes-kastély – Mikes Zsigmond

Gernyeszeg, Teleki-kastély – Teleki Kálmán

11.30. Erdélyi Párt – Murádin János könyvbemutató és vita Egry Gábor, Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András

12.30. kiértékelés – ebéd

kapcsolat: nagyjozsi86@gmail.combardinandor@gmail.comt_sarandy@yahoo.comtbadexter@gmail.comtotos.aron@gmail.com

A tábor támogatói: Gyergyóremete Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, Hargita Megye Tanácsa - Hargita Megyei Kulturális Központ.