Megjelent a REGIO 2019/2. száma

Megjelent a REGIO 2019/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.mta.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

 

MINERVA

Az egyidejűség konceptualizálása: a társadalom a transznacionális társadalmi mező perspektívájából

Peggy Levitt, Nina Glick Schiller

ZSIDÓ CSERKÉSZCSAPATOK, ZSIDÓ CSERKÉSZET

Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913–1924

Bányai Viktória

„Sómérok” a Kárpátokban

Gidó Attila

Cserkészliliom és kőtábla. A zsidó identitás újjáépítésének törekvései a két világháború közötti neológiában Vidor Pál életének példáján

Gombocz Eszter

Numerus clausustól a numerus nullusig. A zsidó cserkészek kirekesztése a Magyar Cserkészszövetségből

Vörös Kata

Zsidó cserkészcsapatok Magyarországon

Zsidó cserkészcsapatok Magyarországon

EMIGRÁNS MAGYAR DIASZPÓRA

„… azon vagyok, hogy minél inkább segítsek, ha lehet, másokat abban, hogy ők a saját szerepüket minél jobban tudják ellátni.” Interjú Hámos Lászlóval, 2016. július 5–6.

Emigráns magyar diaszpóra

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség (1983–1989) története

Tímár Norbert

„Minden sikeres szervezet mögött társadalmi megrendelés áll” Beszélgetés az 50 éves Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem három elnökségi tagjával: Varga Pállal, Gaál Enikővel és Kőszegi Ábellel

Emigráns magyar diaszpóra

Malomkövek között – Egy ómódi Magyar Intézet Bajorországban. Filep Tamás Gusztáv beszélgetése K. Lengyel Zsolttal, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének vezetőjével

Emigráns magyar diaszpóra

Az egymás elleni áskálódás tönkretesz minket. Filep Tamás Gusztáv beszélgetése Deák Ernővel, a Bécsi Napló főszerkesztőjével

Emigráns magyar diaszpóra

NÉZŐPONTOK: CSEHSZLOVÁKIA 100

Szlovákia a Csehszlovák Köztársaságban

Roman Holec

Csehszlovákia és az utódállamok létrejötte a történetírásban

Jan Rychlík

KRITIKA

Muravidéki sorsok a XX. század viharaiban. Göncz László: Emberek a pannon végeken. Huszadik századi sorsok a magyar-szlovén határ mentén. Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2019. 341.

Szilágyi Imre

Határokat változtatni, emlékezetet konstruálni? Borut Klabjan (ed.): Borderlands of memory: Adriatic and central European perspectives. Cultural memories 11. Oxford: Peter Lang, 2019. 316.

Ordasi Ágnes

Romák és akik a magyarországi kánonból kimaradtak: a lomák és a domák. Elena Marushiakova – Vesselin Popov: Gypsies in Central Asia and the Caucasus, Palgrave Macmillan, 2016. 142.

Bogdán Péter

A teljes szám elérhető ITT