Megjelent a REGIO 2020/2. száma

Megjelent a REGIO 2020/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.mta.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

MINERVA

Adorjáni Anna, Bari Bence: Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban

PÁLYAKÉPEK

Antal Róbert-István: Jordáky Lajos politikai karrierjének csúcsán (1944–1945/46)

Kovács Szabolcs: Bányai László a Magyar Népi Szövetségben

TÁMOGATÁS- ÉS PÁRTPOLITIKA

Bányai Barna: Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (2. rész)

Horváth Attila: Csak a változás állandó. A 2020-as parlamenti választások Szlovákiában

KRITIKA

Filep Tamás Gusztáv: „… mintha egy idegennel történne minden” (Tóth Károly Antal – Tóth Ilona: Egy szamizdat az életünkben. Az Ellenpontok. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2017.)

Demeter Attila: Hova, merre Európa? (Öllös László: Európai identitás. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2019.)