Immigrant Citizens Survey: Assessing needs, evaluating policies, improving capacities ’Bevándorló polgárok’ kutatás: szükségletfelmérés, szakpolitika értékelés, kapacitásbõvítés

 

Elõzmények, kérdések, módszertan

A kutatás célja, hogy képet kapjunk az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott integrációs szakpolitikák hatásáról a bevándorló egyének és közösségek életére. Reprezentatív mintán végzett kérdõíves adatfelvétel keretében arra keresi a választ, hogy miként észlelik a bevándorlók az egyes jogszabályok, szakpolitikai intézkedések, intézményi mûködési mechanizmusok hatását, milyen objektív változásokat tapasztalhatunk ezen hatásoknak köszönhetõen, illetve, hogy milyen az egyes intézkedések szubjektív megítélése.

A 40 perces személyes kérdõív felvétele során az alábbi részterületeken vizsgáljuk a szakpolitikai hatásokat:

 • Általános szocio-demográfiai helyzet (háttérváltozók)
 • Érkezés, orientációs programok és nyelvi képzés
 • Tartózkodási jogok
 • Munkaerõ-piaci helyzet
 • Családegyesítés
 • Társadalmi és politikai részvétel
 • Állampolgárság megszerzése

A kutatásban részt vevõ hét tagállamban összesen 7200 bevándorlóval készül kérdõív 16-18 városban. Magyarországon 1200 kérdõív felvételére van lehetõség. Az adatfelvétel Budapesten lesz.

A kutatás vezetõ intézménye: King Baudouin Foundation, Brüsszel.

A kutatásban részt vevõ partnerintézmények és feladatuk:

 • Migration Policy Group (MPG), Brüsszel – koordináció
 • High Commission for Immigration and Intercultural Dialogue (ACIDI), Lisszabon - adatfelvétel
 • Fundacion CIDOB – Barcelona, az eredmények népszerûsítése
 • Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid – adatfelvétel
 • Fondazione Ismu – Initiatives and Studies on Multiethnicity, Milánó – adatfelvétel, az eredmények népszerûsítése
 • Menedék Hungarian Association for Migrants – az eredmények népszerûsítése
 • MTAKI (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet), Budapest – adatfelvétel
 • Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR), Berlin – adatfelvétel, az eredmények népszerûsítése
 • Université Libre de Bruxelles, Brüsszel – adatfelvétel
 • Fondation Nationale des Sciences Politiques, Párizs – adatfelvétel
 • France terre d’asile, Párizs – az eredmények népszerûsítése

A Kisebbségkutató Intézet fõ feladata a mintavételi koncepció és a kérdõív kialakításában való részvétel, valamint a magyarországi adatfelvétel és adatfeldolgozás szakmai felügyelete.

A kutatás eredménye egy 7200-as elemszámú reprezentatív összeghasonlító adatbázis, amely 7 EU tagállam EU-n kívülrõl érkezett bevándorlóira vonatkozó survey adatokat tartalmaz, és amely további tudományos elemzés céljára rendelkezésre áll.