A társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok

Felmérések megállapították, hogy az idegenektől való félelem az elmúlt években növekedett hazánkban. Ez alól csak az az időszak jelentett kivételt, amikor a menekültek fizikailag jelen voltak Magyarországon is. Ebben a helyzetben sokan akadtak, akik nem csupán kevésbé távolságtartóvá váltak a menekültekkel szemben, hanem szolidaritást vállalva a kiszolgáltatott helyzetben lévőkkel, tevékenyen segíteni igyekeztek rajtuk. Az MTA Társadalomkutató Központja által szervezett konferencia egyfelől a központban folyó magyarországi, másfelől külföldi kollégák németországi és délnyugat európai kutatásain alapul. A konferencia előadásai a menekültekre irányuló jótékony cselekedetek módozatait, a segítés hálózatait és intézményeit, a jótékony cselekvés világnézeti és közéleti implikációit, a nemzetközi vándorlás okainak és érintettjeinek segítők általi értelmezéseit, valamint a jótékony cselekvők élettörténeti meghatározottságát és motivációit mutatják be, külön kitérve a menekültekkel kapcsolatos jótékonyság és szolidaritás társadalmi kontextusára. A fogadó vagy tranzit társadalmak (elsősorban Magyarország) tekintetében egy lakossági vélemény és attitűdkutatás, valamint egy média hatásvizsgálat eredményeire támaszkodunk. A konferencián a menekülők perspektívájára irányuló kutatások is bemutatkoznak. Ez lehetővé teszi, hogy a nyilvánosságban többnyire ellenségként, olykor áldozatként megjelenő menekültek saját hangja is hallhatóvá és nézőpontjuk kifejezhetővé váljon. A konferencia vendégei lesznek a menekültekkel dolgozó civilek, nemzetközi és hazai szervezetek képviselői, szakértők, akiknek részvételével intenzív párbeszédre számítunk.