Intézeti hírek

Zakariás Ildikó, Feischmidt Margit: ‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany

SOCIOLOGY, First published 29 August 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0038038520941690 Impakt faktor: 3,068.

Hogyan gondolkodnak a németországi menekült ellátó intézményekben dolgozó magyarok a Közel-Keletről és Afrikából érkező menekültekről, e menekültek érdemességéről? A magyarországi dolgozók (önkéntesek, vagy fizetett munkát végzők) saját migrációs tapasztalata, németországi bevándorló pozíciója milyen szerepet játszik ezen érdemesség-elképzelések megalkotásában, az azonosulás és Másság különféle narratíváinak létrehozásában? A tanulmány e kérdésekre keresi a választ 2017-ben Berlinben és Münchenben készített félig-strukturált interjúk alapján.

Könyvbemutató a magyarországi németek történetéről

Könyvbemutató a magyarországi németek történetéről

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött és az érvényben lévő járványügyi előírások betartásával látogatható.

A bemutatásra kerülő kiadványok:

Eiler Ferenc – Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum, Budapest, 2020.

Tóth Ágnes: Németek Magyarországon 1950 - 1970. Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum, Budapest, 2020.

Helyszín: MTA HTK K épület 0.11 (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)

Megjelent a REGIO 2020/2. száma

Megjelent a REGIO 2020/2. száma

A tartalomból:

- A nemzeti kisebbség fogalmának születése
- Jordáky Lajos esete a Román Kommunista Párttal
- A Magyar Népi Szövetség esete Bányai Lászlóval
- A határon túli magyarok költségvetési támogatása II.
- Parlamenti választások Szlovákiában, 2020
- Ellenpontok - ellentmondásos elbeszélések
- Európai identitás, nemzeti identitás - kritikák

Tóth Ágnes két új tanulmánya Németországban

Ágnes Tóth: Diplomatische Anstrengungen zur Freilassung internierter deutschstämmiger Kriegsgefangener (1951–1955) In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinare Hungarologie. Hg. Zsolt. K. Lengyel. Band 35. Jahrgang 2019. Pustet, Regensburg, 2020. 151-170.

Ágnes Tóth – János Vékás: Nationalitäten in Ungarn 2001-2011. Ethnodemografische Prozesse im Spiegel der Volkszählungen. Spiegelungen. Zeitschrift für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. 2020. Heft 1. Jahrgang 15. 49-60.

Populism and the pandemic. Speaker: Rogers Brubaker (Professor of Sociology, UCLA)

Populism and the pandemic. Speaker: Rogers Brubaker (Professor of Sociology, UCLA)

The webinar will address broad questions about the politicization of the pandemic and populist challenge to scientific expertise. Our guests will examine protests against government responses to Covid, demonstrations against systemic racism in the US and around the world, and how these events are linked to populist politics in general.

Speaker:
Rogers Brubaker (Professor of Sociology UCLA):
PARADOXES OF POPULISM DURING THE PANDEMIC