tanulmányok, elemzések

Az alábbiakban kísérletet teszünk a témával foglalkozó tanulmányok, elemzések összegyűjtésére.

Ezúton is köszönjük a közlés lehetőségét!

Budapest Analyses
 
A Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok magyar állampolgársága
Budapest Analyses, No. 28, October 27, 2003. | BŐVEBBEN »
 
 
Népszavazás a kettős állampolgárságról
Budapest Analyses, No. 53, November 11, 2004. | BŐVEBBEN »
 
 
A 2004. december 5-i magyarországi népszavazás a Magyarország területén kívül élő magyarok magyar állampolgárságáról
Budapest Analyses, No. 56, December 09, 2004. | BŐVEBBEN »
 
 
A határon túli magyar szervezetek önállósodása Magyarországtól
Budapest Analyses, No. 59, January 31, 2005. | BŐVEBBEN »
 
Bunyik Zoltán:
 
Miért igénylik a vajdasági magyarok a kettős állampolgárságot?
Létünk, 2004. 2. sz. | BŐVEBBEN »
 
Csata Zsombor - Kiss Tamás:
 
Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben (CSAK LETÖLTHETŐ .PDF VÁLTOZAT)
(Az eredeti változat: Erdélyi Társadalom 2003. 2. sz. 7-38., módosított változata)
In Kiss Tamás (szerk.): Demográfiai folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. RMDSZ ÜE - Kriterion, Kolozsvár, 2004, 92-126. | BŐVEBBEN »
 
Duray Miklós:
 
Miért szakadt ketté a MÁÉRT a legutolsó ülésén?
(CSAK LETÖLTHETŐ PDF VÁLTOZAT!) | BŐVEBBEN »
 
 
Állampolgárság és nemzetpolgárság (a kettős vagy a többes állampolgárságról)
Szabad Újság, 2004. 44-45. sz. | BŐVEBBEN »
 
Gazda Árpád:
 
Az állampolgárság román modellje
Krónika, 2004. november 25. | BŐVEBBEN »
 
Gazda Árpád:
 
Hazai lakcím a horvát útlevélben
Krónika, 1999. november 24. | BŐVEBBEN »
 
Gazda Árpád:
 
Útlevelet és szavazati jogot is kapnak a Prúton túli románok
Krónika, 2003. augusztus 29. | BŐVEBBEN »
 
Hablicsek László - Tóth Pál Péter:
 
A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994-2010 között (CSAK LETÖLTHETŐ PDF VÁLTOZAT!)
2004. | BŐVEBBEN »
 
Halász Iván:
  A kettős állampolgárság, mint a magyar nemzetpolitika eszköze?
2004. | BŐVEBBEN »
 
HITEL:
  NEM, AZ NEM LEHET
Vallomások és elemzések 2004. december 5-éről (CSAK LETÖLTHETŐ PDF VÁLTOZAT)
HITEL, 2005. február | BŐVEBBEN »
 
Horváth István:
  Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében - 2003 október (CSAK LETÖLTHETŐ PDF VÁLTOZAT)
Erdélyi Társadalom 2003. 2. sz. 39-55. | BŐVEBBEN »
 
Jakab Albert Zsolt - Peti Lehel:
 
Átszerveződő identitások a kettős állampolgárság kudarca folytán
Korunk, 2005. január | BŐVEBBEN »
 
Kántor Zoltán:
 
Románia és a határain kívül élő románok
Halász Iván-Majtényi Balázs-Szarka László (szerk.): Ami összeköt? Státustörvények közel és távol. Budapest: Gondolat, 2004. | BŐVEBBEN »
 
Kisteleki Károly:
 
A magyar állampolgárság fejlődéstörténete a kezdetektől a rendszerváltozásig
2004. | BŐVEBBEN »
 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara:
 
Kettős állampolgárság és a magyar gazdaság
2004. november 29. | BŐVEBBEN »
 
Majtényi Balázs:
 
Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai?
RÉGIÓ, 2004/4. | BŐVEBBEN »
 
Nagy Boldizsár:
 
Kettős állampolgárság - Nemzet, állam, polgár: kísérlet fogalmi rendteremtésre
Élet és Irodalom, 2004. május 7. | BŐVEBBEN »
 
Political Capital :
  A kettős állampolgárság a Political Capital elemzéseiben
2005. | BŐVEBBEN »
 
Szalma József:
  Európa és a kettős állampolgárság
Létünk, 2004. 2. sz. | BŐVEBBEN »
 
Szarka László:
  A kettős állampolgárság jogintézménye a kisebbségi és a migrációs léthelyzetek kezelésének eszköze
Kisebbségkutatás, 2004., 2. szám | BŐVEBBEN »
 
Századvég Politikai Elemzés:
  Népszavazás a kettős állampolgárságról
Századvég Politikai Elemzések Központja, 2004. december | BŐVEBBEN »
 
dr. Tarczay Áron:
  A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez - a jogtörténetben és jelenleg
2005. | BŐVEBBEN »
 
Tóth Judit:
  Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?
RÉGIÓ, 2004/4. | BŐVEBBEN »
 
  Kettős állampolgárság népszavazással?
Fundamentum. - 2004, 2. sz. - p. 88-96. | BŐVEBBEN »
 
  Miért nem lehet, ha szabad - A többes állampolgárság a nemzetközi és az európai közösségi jog felől
Beszélő, 2003. október | BŐVEBBEN »
 
Tóth Pál Péter:
  Nemzetközi vándorlás - Magyarország (1990-2000) (CSAK LETÖLTHETŐ PDF!)
2004. | BŐVEBBEN »
 
Végel László:
  Kettős identitás - kettős állampolgárság
Élet és Irodalom, 2003. augusztus 15. | BŐVEBBEN »
 
Vizi Balázs:
  A határon túli olaszoktól a külföldön élő olasz állampolgárokig - az olasz állampolgárság kiterjesztése az ezredfordulón -
Kisebbségkutatás 2003/4. | BŐVEBBEN »
 
Vogel Sándor :
  Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában (CSAK LETÖLTHETŐ PDF!)
In Éger György - Kiss J. László (szerk.): Stratégia és kultúra: kulturális külpolitika az új kihívások tükrében. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2004. | BŐVEBBEN »
 


Egy korábbi vita - 1999

Vitaindító:

Tamás Sándor
 
Pro és contra a kettôs állampolgárságról.
Magyar Kisebbség, 1999. 1. sz.
 

Válaszok:

Benyhe István
 
Kettős állampolgárság a Kárpát-medencében?
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 
Borbély Imre
 
A magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése minden magyarra
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 
Csapó I. József
 
Szabadon választott nemzeti önazonosság, önként vállalt kettős állampolgárság
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 
Harrach Gábor
 
Különleges státus és nemzetgyarapodás. Demográfiai tendenciák és anyaországi szerep
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 
Pataki Gábor Zsolt
 
Közép-európaiság és többes állampolgárság
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 
Varga Attila
 
Néhány észrevétel a kettôs állampolgárság vitájához
Magyar Kisebbség, 1999. 2 sz.
 

 

vissza | fel

főoldal | honlaptérkép | impresszum | kapcsolat