Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály

  
Bárdi Nándor

osztályvezetõ

 

  Az osztály munkatársai a hazai nemzetiségekre, illetve a külhoni magyarokra vonatkozó történeti és kisebbségjogi, politológiai kutatásokat végeznek. A kisebbségtörténeti kutatások fókuszában a nemzetiségek fennmaradását meghatározó intézményesülési folyamatok, a történetük szisztematikus feltárása, valamint az érdekérvényesítés, a velük kapcsolatos politikák, a kisebbségi képviselet és az önszervezõdés hazai és nemzetközi vonatkozásai állnak.  Az osztály keretében a magyarországi zsidóság történetét vizsgáló Judaisztikai Kutatócsoport mûködik. Ez utóbbi oktatási feladatokat is ellát.

 

Fõbb kutatási területek:

  • Kisebbségi közösségek intézményesülése, azok mûködése
  • Az örökségesítés és a nemzetesítés változó formáinak történeti feltárása
  • A közép-európai országok etnopolitikai doktrínái és az ezek érvényesítésének története
  • A budapesti kormányzatok nemzetiségi-, roma-, szomszédsági- és magyarságpolitikája
  • A közép-európai kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító vizsgálata
  • Kisebbségvédelmi rendszerek a nemzetközi jogban és a közpolitikai gyakorlatok
  • A magyarországi kisebbségek 20. századi története
  • A Kárpát-medencei zsidóság története

 

Az osztály munkatársai   

 

Bárdi Nándor
történész, tudományos munkatárs

osztályvezetõ
E-mail: bardi.nandor@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Dobos Balázs
politológus, történész, tudományos munkatárs
E-mail: dobos.balazs@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Eiler Ferenc
történész, tudományos fõmunkatárs
E-mail: eiler.ferenc@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Fedinec Csilla
történész, tudományos munkatárs
E-mail: fedinec.csilla@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Filep Tamás Gusztáv
történész, kutatási asszisztens
E-mail: filep.tamasgusztav@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

   
     
 

Marchut Réka
történész, tudományos segédmunkatárs
E-mail: marchut.reka@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Tóth Ágnes
történész, tudományos fõmunkatárs
E-mail: toth.agnes@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Vizi Balázs
nemzetközi jogász
E-mail: vizi.balazs@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

  

A Judaisztikai munkacsoport munkatársai

 

Bányai Viktória
történész, hebraista, tudományos fõmunkatárs
E-mail: banyai.viktoria@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Komoróczy Szonja Ráhel
hebraista, jiddisista, tudományos munkatárs
E-mail: komoroczy.szonja.rahel@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

 

Turán Tamás
hebraista, tudományos főmunkatárs
E-mail: turan.tamas@tk.mta.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)