Bárdi Nándor

Bárdi Nándor
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: bardi.nandor@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5477
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.33)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Etnopolitika 
 • Kisebbségi magyar közösségek története
 • Nacionalizmus tanulmányok;
Kiemelt publikációk
 • Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.):Székelyföld története 1867-1990, III. kötet, Székelyudvarhely: MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Haáz Rezső Múzeum, 2016. 859 p. [uő. Közigazgatási rendszerváltás 395-440., Politikai keretek 441-497. p., Terület, népesség, társadalom 1910-1941 498-528. p., Oktatás 572-591.; Történetírás és székelykultusz 592-603. p.]
 • Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries, 1989–2012. EUROPEAN REVIEW : INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE ACADEMIA EUROPAEA (ISSN: 1062-7987) 21: (4) pp. 530-552. (2013)
 • Otthon és haza.: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2013. 608 p.
 • Minority Hungarian communities in the twentieth century. Eds. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Boulder: Atlantic Research and Publications, 2011. 859 p. (East European monographs; 774.)
 • Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal közösen] In: Bitskey botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században: Tanulmánykötet. Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008. 269 p. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. pp. 9-32.
 • Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2008. 508 p.
 • Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. Pozsony: Kalligram, 2004. 271 p.
Projektek
 • Kárpát-medencei magyar kisebbségek a 20. században. (történeti források és kronológiák)
 • Magyarok Romániában, tanulmánykötet
Aktuális kézirat
 • Magyarságpolitikák és kisebbségi érdekképviselet Romániában 1918-1989