Filep Tamás Gusztáv

Filep Tamás Gusztáv
CV letöltése

Kutató

(MTA TK KI)
Kutatási területek
  • Az utódállamokbeli magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete
  • A XX. század első fele magyar filozófiatörténete
  • Kemény Zsigmond közírói munkássága 
Kiemelt publikációk
  • Agorák kora.: Tanulmányok, esszék, cikkek. Budapest: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány; Osiris; BIP, 2014. 298 p. (Pro Minoritate Könyvek) ISBN: 978-80-8160-034-0
  • A humanista voksa: Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2007. 293 p. ISBN: 9788071499305
  • Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások: Válogatott publicisztikai írások. (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2014. 366 p. (Téka) ISBN: 978-973-26-1104-3
  • Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika: Válogatott írások (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Ister, 2001. 314 p. (Magyar Minerva) ISBN: 963 9243 18 3
  • A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. I-IV. köt. Szerkesztette: Tóth László. Társszerkesztő: Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Budapest : Ister Kiadó, 1998-2000. ISBN: 963-85870-0-8
Aktuális kézirat
  • A Prágai Magyar Hírlap (1920-1938) fontos politikai közleményeinek feldolgozása, dokumentálása (nem teljes repertóriumként)
  • Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. (Válogatás, összeállítás, jegyzetek, utószó)