Kállai Ernő

Kállai Ernő
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
 • A magyarországi romák múltja és jelene
 • A nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek társadalomtörténete Magyarországon
 • A magyarországi romák társadalomtörténete a 20. században
 • Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon
 • A kisebbségi közösségek kulturális autonómiája
Kiemelt publikációk
 • Kállai Ernő: Ahol már álmai sem lehetnek a gyerekeknek. Egy falusi roma közösség a 21. századi Magyarországon. Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2015. 66. o.
 • Kállai Ernő: Vannak-e cigányok, és ha nincsenek, akkor kik azok? In: Regio 2014/ 2. 114-146. o.
 • Kállai Ernő: Kormányzati romaprogramok a rendszerváltozás után. In: Antal István, Frányó-Keller Katalin (szerk.): Melyik úton? Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2014. 34-51.o.
 • Kállai Ernő: A társadalmi együttélés kérdései. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2014. 76 o.
 • Kállai Ernő: Megszüntetve: A kisebbségi ombudsman összegzése. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2011. 204 p.
 • Gyulavári Tamás, Kállai Ernő (szerk.) A jövevényektől az államalkotó tényezőkig: A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010. 446 p.
 • Kállai Ernő, Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás: Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 263 p.
 • Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai- Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005. 204 p.
 • Kállai Ernő: Legislation and Government Programs Relating to the Roma Population in Hungary since the Political Changes of 1989-90. In: Kemény István (szerk.): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005. pp. 288-334.
 • Kállai Ernő (szerk.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002. 117 p.
 • Kállai Ernő: A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában. In: Szarka László, Kovács Nóra (szerk.): Tér és terep: Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. pp. 327-345.
 • Kállai Ernő: Roma vállalkozók 1998-ban. In: Kemény I (szerk.): Romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. Budapest: Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000. pp. 38-80.)