Komoróczy Szonja Ráhel

Komoróczy Szonja Ráhel
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
 • Jiddis kultúrtörténet, szociolingvisztika
 • Magyarországi jiddis kultúra
 • Zsidó (héber és jiddis) könyvnyomtatás, könyvkultúra
 • Kora-újkori és újkori magyarországi zsidó történelem és kultúrtörténet
 • Zsidó vallás és kultúra
Kiemelt publikációk
 • Komoróczy Szonja Ráhel, Yiddish Printing in Hungary: An Annotated Bibliography (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2011) (Hungaria Judaica; 25) (ISBN:978-963-87162-4-8), 368 p.
 • Komoróczy Szonja Ráhel, „R. Ajzik Tirna alakja és a zsidók kiűzetése Nagyszombatból a jiddis legendák világában”, In: Bács Tamás, Dezső Tamás, Niederreiter Zoltán (szerk.), 100 év után: Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján (Budapest: Eötvös Kiadó, 2011) (Antiqua et Orientalia; 1) (ISBN:9789633120736),  pp. 205-216.
 • Komoróczy Szonja Ráhel, „"Jiddisch ist die Sprache der Juden.": R. Hillel Lichtensteins Kampf gegen sprachliche Assimilation”, Judaica: Beiträge zum Verstehen des Judentums  68:2 (2012),  pp. 156-171.
 • Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.), Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig (Budapest: Aposztróf, 2013) (Hungaria Judaica; 30) (ISBN:978-615-5056-37-6), 456 p.
 • Viktória Bányai, Szonja Ráhel Komoróczy (szerk.), Teshuvot U-Sheelot: Studies in Responsa Literature (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 2011) (MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő; 18) (ISBN:978-963-508-6122), 171 p.
Projektek
 • Kárpátalja és Felvidék zsidó közösségei
 • A jiddis kultúra története Magyarországon
 • Kárpátaljai jiddis sajtó
Aktuális kézirat
 • Jiddis színház Magyarországon
 • Jiddis históriás énekek Magyarországról
 • A jiddis kultúra története Magyarországon