Neumann Eszter

Neumann Eszter
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek

Oktatásszociológia és oktatásetnográfia, oktatási integráció, közpolitika-kutatás

Kiemelt publikációk

Eszter Neumann (2016) “’Fast and violent integration’: school desegregation in a Hungarian town”, Race Ethnicity and Education, 1-16.

Eszter Neumann and Melinda Kovai (2015) “Hová lett az egyenlősítő közoktatás” [Where had equalizing education policy gone?], Educatio, 25(4) 65-78.

Eszter Neumann and Melinda Kovai (2015) “The Memory of a Summer Vacation: Elite Socialisation and Jewish Identity Strategies” (in Russian) In: Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е): Коллективная монография / Редакторы и составители: И. Кукулин, М. Майофис, П. Сафронов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 720 с.: ил.

Eszter Neumann and Paolo Landri (2014) “Mobile Sociologies of Education”, European Educational Research Journal, 13(1): 1-8.  

Eszter Neumann (2013) “Politika a padsorok között” [Policy amongs the School Desk Rows] In: Berényi E., Erőss G. & Neumann E. (eds.) Tudás és politika [Knowledge and Policy], L’Harmattan, Budapest.

Eszter Neumann, Adél Kiss and Ildikó Fejes (2012) “The Hard Work of Interpretation: the national politics of PISA reception in Hungary and Romania”, European Education Research Journal, 11(2): 227-242.

XXX

Neumann Eszter (2016) “’Fast and Violent Integration’: School desegregation in a Hungarian town” [„Gyors és erőszakos integráció: Iskolai deszegregáció egy Magyar városban”], Race Ethnicity and Education, 1-16.

Neumann Eszter és Kovai Melinda (2015) „Hová lett az egyenlősítő közoktatás”, Educatio, 25(4) 65-78.

Neumann Eszter és Kovai Melinda (2015) „A Vidám Vakáció Emlékezete: Elit szocializáció és zsidó identitásstratégiák” (oroszul) In: Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е): Коллективная монография / Редакторы и составители: И. Кукулин, М. Майофис, П. Сафронов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 720 с.: ил.

Neumann Eszter és Landri, Paolo (2014) “Mobile Sociologies of Education” [Mobil oktatásszociológiák], European Educational Research Journal, 13(1): 1-8.  

Neumann Eszter (2013) „Politika a padsorok között” In: Berényi E., Erőss G. & Neumann E. (szerk.) Tudás és politika, L’Harmattan, Budapest.

Neumann Eszter, Kiss Adél és Fejes Ildikó (2012) “The Hard Work of Interpretation: the national politics of PISA reception in Hungary and Romania” [Az értelmezés nehézségei: A PISA nemzeti recepciójának politikai vonatkozásai Magyarországon és Romániában], European Education Research Journal, 11(2): 227-242.

Projektek

Az iskola nem sziget OTKA kutatás

Aktuális kézirat

Az iskolai tanulói kategorizáció puha és kemény formái: A kategorizáció és kirekesztés mintázatai angol és magyar iskolákban