Papp Z. Attila

Papp Z. Attila
CV letöltése

Intézetigazgató

Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
 • Romák oktatása
 • Kisebbségi oktatás
 • Kisebbségek intézményesülési folyamata
 • Interetnikus kapcsolatok 
Kiemelt publikációk
 • Hidden Ethnic Inequalities.: A Possible Global Educational Exploration Using PISA. ETHNICITY 10pp. 4-40. (2014)

 • Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben. In: Bárdi N, Tóth Á (szerk.) Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságrólBudapest: Argumentum Kiadó, 2013. pp. 69-88. (ISBN:978-963-446-686-4)
 • Romák és magyar cigányok a Kárpát-medencében. Demográfiai áttekintés. PRO MINORITATE 3: pp. 53-79. (2012)
 • Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei EDUCATIO 21:(1) pp. 3-23. (2012)
 • Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái KISEBBSÉGKUTATÁS 3: pp. 399-417. (2012)
 • Ratio of Roma Students in Hungary and Some characteristics of Schools In: Pénzes János, Radics Zsolt (szerk.) Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries.: Spatial Trends and Social Challenges. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2012.03.19-2012.03.20. Debrecen: Didakt Kiadó, 2012. pp. 31-59.

 • The results of competency tests in relation with the proportion of Roma students in Hungary In: Pénzes János, Radics Zsolt (szerk.) Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries: Integration Issues and Possible Solutions. Debrecen: Didakt Kiadó, 2012. pp. 40-51.

 • Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben - a fókuszcsoportos beszélgetések alapján. In: Veres Valér, Papp Z Attila, Kiss Dénes, Geambasu Réka, Márton János, Kiss Zita (szerk.) Szociológiai mintázatok: Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 2012. pp.79-116. (ISBN:978-606-8377-13-1)
 • Párhuzamos világok?: Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői In: Kovách Imre (szerk.)Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, 2011. pp. 463-522. (ISBN:978-963-446-605-5)
 • Az 1989 utáni romániai , illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései In: Kovách Imre (szerk.) Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, 2011. pp. 99-124. (ISBN:978-963-446-605-5)
 • Papp Z Attila (szerk.) Beszédből világ: Elemzések, adatok amerikai magyarokról Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 2008. 514 p. (ISBN:978-963-06-5596-5)
Projektek
 • Kisebbségi kompetenciák: a kisebbségi oktatás teljesítménye a nemzetközi mérések alapján
 • Kisebbségi kompetenciák:  állampolgárság koncepciók kisebbségben
 • Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben.
Aktuális kézirat
 • A doktori képzésbe kerülés motivációi kisebbségben (kárpátaljai fiatalok esete).
 • Etnikai-nyelvi, nem bevándorló kisebbségi tanulók teljesítménye a PISA-vizsgálatokban
 • Reziliens iskolák jellemzői Magyarországon