Tamás Máté

Tamás Máté
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek

A zsidó népesség gazdaság-, kultúr- és társadalomtörténete a 18–19. századi Magyarországon

Kiemelt publikációk

Szerkesztett kötet

Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Vol. I–II. Eds. Horn Ildikó [et al.]. Budapest, 2016.

Tanulmányok

Egy Batthyány uradalmi központ zsidó népességének foglalkozásszerkezete, avagy valóban kereskedők voltak a zsidók? In: Nagyváthy és a magyar uradalmak. Ed. Éva Szirácsik. Budapest, 2017, pp. 77–87.

„Félelem és reszketés” Kanizsán. Egy 18. századi gyújtogatássorozat értelmezési lehetőségei. In: Nézőpontok. Ed. Gábor Erdődy. Budapest, 2016, pp. 43–60.

Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy a Lackenbacherek három nemzedéke. In: Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései. Eds. Károly Halmos – Janka Kovács – Viola Lászlófi. (Rendi társadalom–polgári társadalom 30.) Budapest, 2018, pp. 136–156.

Recenziók

Zsidó zsellérből zsidó polgár? Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan–MNL VeML, 2014.) In: Aetas, Vol. 30. (2016) No. 3, pp. 183–186.

Egy erdélyi város zsidó (hit)közösségei. Gidó Attila: Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016.)