Zakariás Ildikó

Zakariás Ildikó
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
  • Migráció és etnicitás
  • Civil szervezetek és etnicitás
  • Jótékonyság
Kiemelt publikációk

Zakariás I.: A jótékonyság nemzetiesítése iskolai programokban. In Feischmidt Margit –Glózer Rita –Ilyés Zoltán –Kasznár Kata –Zakariás Ildikó: Mindennapi nacionalizmus. Nemzetdiskurzusok és a nacionalizmus populáris kultúrája Magyarországon. (Megjelenés alatt)

Zakariás I.: Kultúramentés és szociális segítés – Esettanulmány egy határion túli magyarokat segítő iskolai mozgalomról, Café Babel, 2013, 70.

Zakariás I.: Jótékonyság nemzeti keretben - csángómentés Moldvában, AnBlokk, 2011. (5. szám)

Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó: Migráció és etnicitás – A mobilitás formái és politikái nemzeti és transznacionális térben, in Feischmidt Margit (szerk) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. - Budapest: Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet, 2010

Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó: Hazatérő idegenek. Az etnikai migráció formái, okai és hatásai a Kárpát-medencében. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit szerk. Változó migráció, változó környezet. MTA KI- Sik, Budapest, 2010

Zakariás, I.: “Identifikációs narratívák Magyarországra áttelepült erdélyi diplomások élettörténeteiben”, Regio, 2008/3

Aktuális kézirat

Emotions, Philanthropy and Producing the Nation – A Case Study of Charities of Hungarian Ethnic Kin Support