Magyar Kisebbség című folyóirat tematikus, 2014. 1. száma: Ötven hónap Észak-Erdélyben: a Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940—1944)

Magyar Kisebbség című folyóirat tematikus, 2014. 1. száma: Ötven hónap Észak-Erdélyben: a Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940—1944)

Tartalom

Fórum

Csilléry Edit: A nemzethűség jelentése a felvidéki és kárpátaljai igazolási eljárások során

Szavári Attila: A Minerva Biztosító Rt. ügye

Sárándi Tamás: Nemzetiségpolitikák mérlege. A magyar és a román lakosságot 1940–1944 között ért sérelmek vizsgálata a német–olasz tiszti bizottságok működésének tükrében

Nagy József: A m. kir. 32. székely honvéd határvadász-zászlóalj története a visszaemlékezések tükrében

Archívum

Tóth-Bartos András: Források az erdélyi magyar szórványpolitika második bécsi döntés utáni kérdésköréhez

Jelentés a hazatelepítendő bukovinai magyarok részére letelepülési helyet kereső bizottság erdélyi kiszállásáról

Dr. Szabados Mihály: Bizalmas! Kézirat gyanánt! Szolnok-Doboka vármegye elrománosodása. Az erdélyi magyar korridor kiépítése (1941)

Szemle

Egry Gábor: Lélektelen testek? Nőtörténet a végekről

Szerzőink

Abstracts