Megjelent a Kisebbségkutatás 2012. évi 2. száma

 

TARTALOM

TANULMÁNYOK

2012: VÁLASZTÁSOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

Rákóczi Krisztián:Elõrehozott parlamenti választások Szlovákiában - 2012: a magyar politikai esélyek csökkenése  211

Herner-Kovács Eszter: Szerbiai választások 2012: a szétforgácsolt magyar politika kudarca  226

Pászkán Zsolt: Választások éve Romániában - általános kontextusok és távlatok  241

Illyés Gergely - Székely István Gergõ: A 2012-es romániai helyhatósági választások tanulságai  257

FEDINEC CSILLA: KÁRPÁTALJA: VÁLTOZÓ PARADIGMÁK

Molnár Ferenc: A munkácsi görög katolikus püspökség az 1848-1849-es események viharában  287

Orosz Sándor: Az ukrajnai határforgalmi rendszer, különös tekintettel Kárpátaljára 1989-tõl napjainkig  310

MÛHELY

Vékony Dániel: Változó állami reakciók a muszlimok nyugat-európai jelenlétére  335

SZEMLE