Megjelent a Magyar Kisebbség 2012. évi 1-2. száma

 

TARTALOM

Vitaindító

Bakk Miklós - Székely István-Gergõ: Egy regionalista vegyes párt esélyeirõl Erdélyben

Fórum

Ilyés Gergely: Vegyes párt vagy "átszavazás"?

Magyari Nándor László: Pártrendszer-váltás elõtt. Reflexió Bakk Miklós-székely István-Gergõ, Egy regionalista vegyes párt esélyeirõl Erdélyben címû vitaindító írására

Márton Árpád: egy regionalista vegyes pártot létrehozni Erdélyben lehetséges, de vajon jó-e ez a magyarságnak?

Szász Alpár Zoltán: Szempontok Bakk Miklós és Székely István-Gergõ vitaindító írásának értelmezéséhez

Székely István: Észrevételek Bakk Miklós és Székely István-Gergõ: Egy regionalista vegyes párt esélyeirõl Erdélyben címû tanulmányához

Zsigmond Csilla: Néhány reflexió Bakk Miklós és Székely István-Gergõ vitaindítójára

Dokumentumok

Regionális stratégia, regionalista párt. Válogatás a Provincia folyóiratban megjelent írásokból

     Gabrial Andreescu: Nemzeti kisebbségek: a PDSR és az RMDSZ taktikája

     Bakk Miklós: A szétfejlõdés logikája

     Antonela Capelle-Pogaceãn: A romániai magyar kisebbség új önmeghatározásai 1989 után

     Al. Cistelecan: Szónoklatok Erdélyért

     Molnár Gusztáv: A konszociációs demokrácia esélyei Erdélyben

     Borbély Zsolt Attila: Összmagyarság és edélyiség

    Gabriel Andreescu: Az RMDSZ kormányon maradása jelentené a román konszenzuális demokrácia elsõ        szakaszát?

     Antonela Capelle-Pogaceãn: Megjegyzések egy regionális párt létrehozásának kérdésérõl

     Kántor Zoltán: A konszociáció Erdélyben. Folyamatok és modellek

     Sabin Gherman: Levél a Provinciához

     Marius Cosmeanu: Levél Sabin Ghermanhoz

     Traian ªtef: Válasz Sabin Gherman levelére

     Szokoly Elek: A Provincia - palló a barikádok felett

     Memorandum a parlamenthez a romániai régiók létrehozásáról

     A 2001. dec. 8.-i Provincia kerekasztal-beszélgetés: "...milyen Erdélyt akarunk..."

     Provincia kerekasztal: "Milyen régiót akarunk?" II.

Mûhely

Kiss Ágnes: Infromális gyakorlatok a romániai kommunista cenzúrarendszerben

Stúdium

Bethlendi András: A nemzeti kisebbségeket megilletõ egyéni és kollektív jogok problematikája (I.)

Borbáth Endre: A nacionalizmus és a liberalizmus történeti-logikai összefonódásai (I.)

Both Noémi Zsuzsanna: Népszolgálat és kompromisszum. Életmû a szocialista Romániában

Szemle

Madaras Szidónia: Etnicitás - hármas perspektívában