Megjelent a Pro Minoritate 2012. évi tavaszi száma

 

Tartalom

Kitekintés  

Constantin, Segiu: Kisebbségi oktatás Olaszországban  3

Magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében

Orosz Ildikó: Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete és gyakorlata a függetlenség elsõ két évtizedében (1991-2011)  27

Magyari Tivadar: A romániai magyar egyetem ügyének vitája a 90-es években  50

Tonk Márton: Lehetõségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsõoktatáspolitikában. Az erdélyi magyar felsõoktatás és a Sapientia EMTE  69

János-Szatmári Szabolcs - Horváth Gizella - Tolnay István: Az erdélyi magyar közösséget szolgáló "magánegyetem". A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem  83

Magyar oktatás Romániában

Demeter Csanád: A székelyföldi oktatás az 1960-1980-as években  93

Veres Valér: Decentralizáció, minõségbiztosítás és kisebbségi oktatási jogok Romániában az új tanügyi törvényben  110

Bartizán Emese Emõke: Marosvásárhely hõsei: Bernády György versus Adrian Pãunescu. Kvalitatív adatelemzés egy iskolanévadás kapcsán  122

Oktatáspolitika a történelmi Magyarország végein

Rehó Anna: Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején  141

Vesztróczy Zsolt: Modernizáció és/vagy magyarosítás. Iskolapolitika és népoktatás a felsõ-magyarországi szlovák régióban, 1867-1918  155

Baumgartner Bernadette: Német származás, magyar iskola, román iskolapolitika. A szatmári sváb eredetû falvak katolikus iskolái 1918-1940 között  173

Magyarországi kisebbségi oktatás

Farkas Anna: A magyarországi görög nemzetiség oktatásáról a nyelvhasználat tükrében  194

Balogh Lídia: Jog a kultúra õrzésére - vagy ürügy a szegregációra? A roma nemzetiségi oktatás mint kétélû kard Magyarországon  207

Szemle

Szõlõsi Nóra: Ígéretes kezdet (Fedinec Csilla - Vehes Mikola (fõszerk.): Kárpátalja 1919-2009. Történelem, politika, kultúra. Argumentum-MTA ENKI, 2010.  224

Gidó Attila: Egyetemi antiszemitizmus Nagy-Romániában (Nastasã, Lucian (szerk.): Antisemitismul universitar ȋn Romȃnia (1919-1939). 2011.  230

Replika

Bereznay András: Egy ismertetés ismertetése  235