Megjelent a Regio folyóirat 2010. évi 4. száma

REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 21. évfolyam, 2010/4. szám

Szerkesztõség:
Bárdi Nándor, Kovács Éva, Papp Z. Attila, Szerbhorváth György

A folyóirat régebbi számai teljes szöveggel elérhetõk az EPA adatbázisában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék


Birodalomi örökségek, kapcsolatok

  • Keményfi Róbert: Nehéz örökség – Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében
  • Pál János: Impériumváltás (1918–1920) az Unitárius Egyház angol-amerikai kapcsolatainak tükrében

Kisebbségek határon innen és túl

  • Papp Z. Attila: Itt és ott: integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban
  • Kiss Tamás: Drávaszögi mozaik. Nemzetiségi egyenlõtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein

Mûhely

  • Diószegi László: "...nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann." A moldvai csángók magyar nyelvû hitéletének története és jelene

Recenzió

  • Sárándi Tamás: A kis magyar világról, ugyanúgy. Daniela Bãlu: Biserica româneascã din judeþul Satu Mare în anii dictatului de la Viena. Tristeþe ºi speranþã (A román egyház Szatmár megyében a bécsi diktátum éveiben. Szomorúság és remény)

Szerkesztõségi közlemény

  • Zárszó