Sebők László: Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

Sebők László:

Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

Magyarországtól 1920 után Vas és Zala megye délnyugati részétől 174 település került Jugoszláviához, e területre a számos magyar megnevezés közül a Muravidék lett a hazai gyakorlatban az általánosan használatos. A szlovének és más délszlávok ugyanis a Prekmurje (Murántúl) nevet használják, mert Ljubljanából nézve Mura túlsó részén fekvő területről volt szó.

Muravidéken ma kb. 80 ezren élnek – ugyanúgy, mint 1880-ban, bár a múlt század második felében a népesség száma többször 90 ezer fő felett volt. Etnikailag a domináns szlovén és a jelentősen megfogyatkozott magyar nemzetiség mellett kevés német, horvát, szerb, cigány és zsidó etnikum is található. Más közép-európai adatbázisoktól eltérően itt a szlovák, ruszin és román etnikumok szerepeltetését nem láttuk indokoltnak, mert számuk összesen 20 fő alatti volt 1910-ben a térségben.

Az utolsó településenkénti bontású etnikai adatokat is publikáló szlovéniai népszámlálás 1991-ben volt, ezért csak 13 népszámlálás részletes adatsorait tudtam feldolgozni.

Az adatbázis tartalmazza a mai apró településekre vonatkozó 1910-es és 1941-es külterületi adatokból átszámolt adatsorokat is – az összehasonlíthatóság miatt.

Ismertetők, magyarázatok, források 

Muravidék közigazgatási térképe 2011 

Muravidék etnikumai 1880-1991 

Muravidék felekezetei 1870-1991 

Občinák adatsoraihoz megjegyzések 

Občinák adatsorai 

 

Az adatbázis szerkezete

 

Az adatbázisban a települések a szlovén névalakok ABC-sorrendjében szerepelnek három csoportban, de a Ljutomeri občinához tartozó 4 település adatait a sor végére tettem, mert ezek a közvélekedés szerint nem tartoznak a Muravidékhez, sőt 1961 előtt a horvát tagállamhoz tartoztak.

A népszámlálási adatsorok minden településnél időrendi sorrendben szerepelnek: egyik  adatállományban az anyanyelvi és nemzetiségi, a másikban a felekezeti adatsorok.

 

A tartalmi mezők sorrendje a következő:

 

Szlovén név:              a település mai vagy utolsó neve;

Szlovén név egyéb:    a település egyéb jelentősen más vagy régebbi neve;

Občina 2002:             a mai községnév [részletezve az Ismertetőben];

Év:                              a népszámlálás éve;

Adattípus:                  Anyanyelv, Nemzetiség;

MT [mai területen]: ha nincsen jel, akkor önálló településről van szó, "#" jel esetén a mai településterületre vonatkozó 1910-es vagy 1941-es adatsort jelez – egykori külterületre vonatkozót vagy az anyatelepülés mai területére vonatkozót. (Azaz az anyatelepülésből levontam a fióktelepülések adatait.)

Magyar név:                          a település mai vagy utolsó neve;

Magyar név egyéb:   a település egyéb jelentősen más vagy régebbi neve;

Terület:                                  országrész, megye, bánság, p. (pokrajina), körzet stb. neve;

Járás, opština, stb.:   egykori magyar járásnév, egykori srez (s.), későbbi opština (o.), majd 1991 után občina neve;

TT [település típus]: Nk., Kk. – egykori magyar településtípusok; Grad = város 1991-ben.

Lakos, etnikumok, felekezetek nevei; [felsorolásuk és magyarázatok az Ismertetőben]

KT [kétnyelvű ter.]:  Az 1963. évi alkotmány alapján létrehozott kétnyelvű területhez tartozó településeket X-el jelöltem az 1991-es nemzetiségi adatsornál.

Megjegyzés:   Lábjegyzet – mindig az 1991-es nemzetiségi adatsornál.

 

 

Jó böngészést, jó munkát!

 

Muravidék településeinek etnikai statisztikája, 1880-1991. Alapadatbázis 

Muravidék településeinek felekezeti statisztikája, 1870-1991. Alapadatbázis