Projektek /Romakutatások Osztálya/

Romakutatási Műhely

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században

(Az MTA TK Inkubátor program 2015 – 2017)

Az elmúlt több mint egy évszázadban mindösszesen 4 alkalommal volt komoly, a szakma által is elismert, országos reprezentatív adatfelvételen alapuló kutatás a roma közösségekre vonatkozóan Magyarországon. Az utolsó 2003-ban. A felgyorsult társadalmi folyamatok miatt már ez utóbbinak az eredményei is elavultnak számítanak, ráadásul alapvetően csak kvantitatív módszerrel felvett adatokat tartalmazott, ami már nem teszi lehetővé a kérdés árnyalt társadalmi megítélését, sem korszerű társadalompolitika kialakítását.  Ebből a társadalmi igényből kiindulva,  a kutatócsoportban résztvevők célja egy olyan „inkubátor” jellegű, pilot program megvalósítása, amely két év alatt a meglévő társadalomkutatási előzményeket felhasználva, kialakít és kipróbál egy olyan korszerű, kvalitatív és kvantitatív eszközöket is alkalmazó új módszertant, amely segítségével az MTA TK lesz a legfontosabb szereplő az empirikus adatfelvételen alapuló, reprezentatív romakutatások megvalósításában Magyarországon, a későbbiekben pedig esetlegesen a közép-kelet-európai, vagy még tágabb térségben.  

 

Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává?

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium közös kutatási és oktatási programja a 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében.

Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport

Az MTA különböző kutatóintézeteiben, valamint más felsőoktatási- vagy kutatóintézetben dolgozó, roma identitású tudományos kutatók kezdeményezése közös együttgondolkodásra a magyar társadalom, romákat is érintő kérdéseiről.