Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Lutter János

Szerző:Lutter János

Cím:Diplomácia és világháború

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(Ifj. Andrássy Gyula gróf fenti címen 1920-ban megjelent könyvének ismertetése.)

Szerző:Lutter János

Cím:Egyes államok fölvétele a Népszövetségbe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:23–38. oldal

Megjegyzés:Az alapító és meghívott tagok mellé jelentkezett országok (Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Bulgária, Costa Rica, Észtország Finnország, Grúzia, Izland, Lettország, Litvánia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Örményország, San Marino és Ukrajna) felvételének körülményei.

Szerző:Lutter János

Cím:Folyóiratszemle 1920-ból

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:48–66. oldal

Megjegyzés:Beszámoló a Nemzetek Szövetsége első hat tanácsi ülésszakának munkájáról 1920. január 16-tól június 16-ig. (Vö. 14., 47a és 80. sz.)

Szerző:Lutter János

Cím:The Production of Books in Hungary

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:199–207 oldal

Megjegyzés:(Erdősi Károly magyarországi könyvtermésről szóló munkájának ismertetése.)

Szerző:Lutter János

Cím:Híres diplomaták I Bismarck

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:279–284. oldal

Megjegyzés:Politikai arcképvázlat az „érzelmek nélküli” államférfiról.

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai 1920-ban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:230–258. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége 7–11. ülésszakának munkája 1920. július 9 – december 18. és a Tanács egyre szaporodó feladatai. (Vö. 14a, 41. és 47a sz.)

Szerző:Lutter János

Cím:A lateráni egyezmény

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:327–336. oldal

Megjegyzés:A születő egységes olasz nemzeti állam által a pápai állam rovására végrehajtott területfoglalások miatti rossz viszont lezáró konkordátum, valamint katonai és pénzügyi konvenció tartalma és 1929. februári megkötésének körülményei

Szerző:Lutter János

Cím:Ifjabb Andrássy Gyula politikai eszméi

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:21–31. oldal

Megjegyzés:A Monarchia utolsó külügyminiszterének rövid politikai életrajza, különös tekintettel a delegációkban végzett külpolitikai munkásságára

Szerző:Lutter János

Cím:Az annexiós válság a diplomáciai okmányok tükrében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:157–174. oldal

Megjegyzés:Ausztria–Magyarország, a cári Oroszország és a Török Birodalom balkáni befolyásért folyó versenyfutásának állomásai és a boszniai annexiós válság históriája

Szerző:Lutter János

Cím:Bülow herceg politikai önarcképe és külpolitikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:19–24. oldal

Megjegyzés:Bernhard Heinrich von Bülow herceg: Denkwürdigkeiten c. négy kötetes munkájának (Berlin, 1930–1931) ismertetése.

Szerző:Lutter János

Cím:A japán–kínai bonyodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, II. szám

Oldalszám:137–145. oldal

Megjegyzés:A 20. századi japán foglalások története, a felújuló japán–kínai ellentét és a Nemzetek Szövetségének a válság elrendezésében tanúsított késlekedése.

Szerző:Lutter János

Cím:Államszövetség felé a Duna medencéje körül?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, II. szám

Oldalszám:131–139. oldal

Megjegyzés:Közép-Európa háború utáni csonka politikai rendszere és a kisantant status quo-diplomáciája.

Szerző:Lutter János

Cím:Német–lengyel megegyezés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:134–139. oldal

Megjegyzés:A francia biztonsági politikára leselkedő, a német–lengyel szerződés által felidézett veszedelmek.

Szerző:Lutter János

Cím:Külpolitikai hullámok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:345–347. oldal

Megjegyzés:Az 1934. évi nyári diplomáciai események, különös tekintettel a nemzetiszocializmus külpolitikájára.

Szerző:Lutter János

Cím:Politikai támadás Magyarország ellen

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:6–10. oldal

Megjegyzés:A marseille-i merénylettel kapcsolatban Magyarországgal szemben felmerült vádak és a Nemzetek Szövetsége Tanácsának az ügyben hozott határozata.

Szerző:Lutter János

Cím:Apponyi Albert gróf

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, II. szám

Oldalszám:113–117. oldal

Megjegyzés:Könyvismertetés Apponyi Albert gróf posztumusz emlékiratairól (Apponyi Albert gróf: Emlékirataim. Ötven év. I–II. Budapest, 1922–1934.)

Szerző:Lutter János

Cím:Külpolitika és királykérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:241–247. oldal

Megjegyzés:A nemrégiben elhunyt Túri Béla: Külpolitika és királykérdés (Budapest, 1935) c. könyvének ismertetése.

Szerző:Lutter János

Cím:Angol egyensúly-tervezgetések az európai kontinens számára

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:132-136. oldal

Megjegyzés:A brit sajtóban a közelmúltban megjelent, az európai békének az államrendszer megreformálása – az egyre élesebb ellentétbe kerülő Oroszországot és Németországot elválasztó dunai konföderáció megalkotása – révén való megszilárdítását propagáló tervezetek és ezek fogadtatása.

Szerző:Lutter János

Cím:Belháború és diplomácia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:12–18. oldal

Megjegyzés:„A spanyol nép pszichéjében kiütköző ellentétes végletek”, Spanyolország mint a 20. század első évtizedeiben vívott francia diplomáciai játszma sakkfigurája, a spanyol polgárháborúban felszínre kerülő európai hatalmi érdekek.