Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Kresz Károly

Szerző:Kresz Károly

Cím:A Népszövetség gazdasági munkája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:102–120 oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége gazdasági bizottságának és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak ötévi tevékenysége és a megbomlott gazdasági viszonyok megjavítása.

Szerző:Kresz Károly

Cím:A nemzetközi valutastabilizációra irányuló törekvések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:373–383. oldal

Megjegyzés:A világgazdasági válság nyomán felbomlott egységes nemzetközi valutarendszer helyébe lépő valutacsoportok: az Egyesült Államok, a Sterling Club, az aranyblokk és a többi államok.

Szerző:Kresz Károly

Cím:Az aranyvaluták leértékelése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:39-57. oldal

Megjegyzés:Az Aranyblokk országainak letérése az aranystandardról, a francia frank, a svájci frank, a holland forint, az olasz líra és a csehszlovák korona leértékelése, a görög, lett és török valutapolitikai intézkedések és mindezek hatása a magyar valutapolitikára.