Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Gratz Gusztáv

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Új irányok a nemzetközi jogban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:121–128. oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaság nemzetközi jogi szakosztályában neves nemzetközi jogászoknak az állami szuverenitás kérdésével kapcsolatos álláspontjától ill. a Nemzetek Szövetsége mint új minőségű nemzetközi intézmény létrejöttéről és szerepéről.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Külpolitika és nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:5–17. oldal

Megjegyzés:A külpolitika kereteinek kiszélesedése, feladatainak bővülése, a külpolitika általános törvényszerűségei, a nemzetközi jogrend intézményei és működésük korlátai.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A Rajna bal partjának megszállása és a német-francia viszony

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:281–297. oldal

Megjegyzés:A megszállt terület küszöbön álló kiürítése nyomán ismét felvetődő kérdés historikuma, az utóbbi évtized fejleményei, valamint a jóvátétel elengedésének kérdése

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Három halott Bülow herceg – Miksa badeni herceg – Stresemann

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–20. oldal

Megjegyzés:Az 1929 őszén elhunyt Gustav Stresemann külügyminiszter, Bernard Wilhelm von Bülow herceg volt kancellár és külügyminiszter és Miksa badeni herceg volt kancellár politikai pályájának méltatása

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Az agrárállamok gazdasági együttműködése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:21–30. oldal

Megjegyzés:A közép-európai agrárválságból való kilábalást elősegítő eszközök alkalmazásának – gazdasági nagyterek, árkartellek létrehozásának – módjai és akadályai.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A német–osztrák vámunió terve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:277–287. oldal

Megjegyzés:A Németország és Ausztria között 1931. március 19-én létrejött előzetes szerződés (bécsi egyezmény) irányelvei, nemzetközi visszhangja, az esetleges német–osztrák vámunió jövője.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Németország válságos helyzete és a Hoover-terv

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:439–449. oldal

Megjegyzés:A jóvátételi probléma, a hitelválság és a gazdasági válság egymást erősítő hatásai, a megoldásnak szánt Hoover-moratórium, ennek fogadtatása és sikerének esélyei.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Gazdasági bűnök – gazdasági válság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:4–10. oldal

Megjegyzés:Elemzés a világgazdasági válság és a korábbi, ciklikusan ismétlődő válságok hasonló és különböző jegyeiről, a válságok okairól, kifejlődéséről, lefolyásáról és a különböző orvosságokról.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A genfi szabad zóna kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:419–420. oldal

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A memeli konfliktus

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:419–420. oldal

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Gömbös Gyula külpolitikai programja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–4. oldal

Megjegyzés:Hagyományos és újszerű elemek az 1932. október 1-én hivatalba lépett miniszterelnök külpolitikai elképzeléseiben, Magyarország szerepe a Duna-medencében és a nemzeti öncélúság eszméje.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A négyhatalmi paktum

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, III. szám

Oldalszám:213–219. oldal

Megjegyzés:A négyhatalmi paktum ötlete és nemzetközi fogadtatása, a Németországra vonatkozó francia külpolitikai elvek Hitler hatalomra jutását követő megváltozása, a paktum eredeti és 1933. június 7-én parafált szövege.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A biztonsági paktumok kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:228–236. oldal

Megjegyzés:A békeszerződéseknek és a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányának a status quo fenntartásán őrködő cikkein alapuló békerend és a francia biztonságpolitika rendszere, valamint ezek eróziója az utolsó másfél évtizedben.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Közép-Európa problémája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:114–118. oldal

Megjegyzés:A Balkán és Közép-Európa, valamint az egyes államok „védőhatalmainak” ellentétei, a Duna-völgyi országok összefogásának esélyei, Schuschnigg osztrák kancellár prágai előadása, Starhemberg herceg alkancellár londoni és párizsi tárgyalásai, Hodža cseh külügyminiszter párizsi és belgrádi megbeszélései és a magyar álláspont.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A békeszerződések alkonya és a Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:233–241. oldal

Megjegyzés:A Rajna-vidék remilitarizálása, a locarnói szerződés aláíróinak és a Nemzetek Szövetségének reakciója s az ennek nyomán Németországgal kibontakozó vita.