Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Póka-Pivny Béla

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Jelentés a Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia 1924 évi junius 23–26 között Brüsszelben tartott üléséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:139–145. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság 1924. október 8-i ülésén tartott felolvasás a konferencia tíz napirendi pontjáról és tárgyalások menetéről.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:A Bern-genfi interparlamentáris konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:146–157. oldal

Megjegyzés:Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának 1924. november 7-i ülésén felolvasott jelentés kivonata a konferencián elhangzott fontosabb témákról: a külpolitika parlamenti ellenőrzéséről, a gyarmati mandátumokról, a be- és kivándorlás kérdéséről és a fegyverkezés korlátozásáról.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Az agrártermelés nemzetközi problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:453–459. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi agrárkrízis keletkezése és a megoldására tett kísérletek

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Háborúval fenyegetett vagy megtámadott országok pénzügyi támogatása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:171–185. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége napirendjén szereplő, az erőviszonyok kiegyenlítését célzó finn javaslat tárgyalásainak három éve.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Agrárkrízis és agrárhitel nemzetközi szempontból

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:288–295. oldal

Megjegyzés:Javaslatok az agrárkrízis megoldására a mezőgazdaság hiányzó nemzetközi szervezeti rendszerének megteremtésére a készletek és további termések összehangolt elhelyezése és nemzetközi agrárhitelek nyújtása révén a Nemzetek Szövetségében és más fórumokon. (Korábban megjelent a Revue Économique International 1931. áprilisi számában La crise agricole et le crédit agricole international címmel.)

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:A „revízió” nemzetközi jogi szempontból

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:365–370. oldal

Megjegyzés:Mivel a békeszerződés revízióját sem az aláíró felek egyetértésétől, sem háborútól nem lehet remélni, ezért arra csak a Nemzetek Szövetsége és az Egyezségokmány 19. cikke adhat módot.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Az Interparlamentáris Unió ülése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:302–307. oldal

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:A negyedik páneurópai kongresszus Bécsben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:302–307. oldal

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Népszövetségi Ligák Nemzetközi Uniójának konferenciája Brüsszelben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:302–307. oldal