Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Göllner Aladár

Szerző:Göllner Aladár

Cím:nemzetközi értelmi együttműködés ügye és Magyarország

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, II. szám

Oldalszám:251–253. oldal

Megjegyzés:(Folytatása: 127b és 154. sz.)

Szerző:Göllner Aladár

Cím:A párizsi intézet szervezete és működése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:363–367. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Az értelmi együttműködés egy-két magyar vonatkozású ügye

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:363–367. oldal

Megjegyzés:(Előzménye: 111. sz.)

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Értelmi Együttműködés, Magyar vonatkozású ügyek a szeptemberi népszövetségi közgyűlés előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:488–490. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Az 1929–30 év magyar vonatkozású feladatai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:89–93. oldal

Megjegyzés:(Előzménye: 111. és 127b sz.)

Szerző:Göllner Aladár

Cím:A szellemi együttműködés nemzetközi intézetének kiadványai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:375–379. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Az Értelmi Együttműködés Nemzetközi Intézete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:527–533. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:A Pen Clubok nemzetközi agitációja és a népszövetségi szellemi együttműködés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:527–533. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Értelmi Együttműködés szemléje, A Népszövetségi Értelmi Együttműködés Szervezete és Magyarország

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:237–242. oldal

Megjegyzés:A Párizsi Magyar Intézet magyar sajtótitkárának a Magyar Külügyi Társaság tudományos szakosztálya 1930. novemberi 6-i ülésén tartott előadása.)

Szerző:Göllner Aladár

Cím:A két keleti paktum

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:331–342. oldal

Megjegyzés:A Szovjetunió és szomszédai hatalmi viszonyait szabályozó, 1933. július 3–4-én aláírt szerződésrendszer létrehozásának körülményei, jellege, jelentősége és várható következményei.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Csehszlovákia és a Szovjetunió

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:126–129. oldal

Megjegyzés:Az 1935. május 16-i szovjet–csehszlovák kölcsönös segítségnyújtási szerződés és annak propagandisztikus alátámasztása a szovjet közvélemény részére.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Lengyelország külpolitikai problémái és a francia–lengyel közeledés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:12.júl oldal

Megjegyzés:A lengyel külpolitikának a szomszéd nagyhatalmak veszélyessé válható befolyásának kiküszöbölésére tett kísérletei, Lengyelország viszonya Franciaországhoz, Oroszországhoz, Németországhoz és Romániához.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Front populaire és a francia külpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:445–452. oldal

Megjegyzés:A francia népfront ideológiai bázisa, megalakulása, izmosodása és lassú sorvadása; az 1936 júniusában hatalomra került népfront-kormány kül- és belpolitikája és válsága.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:A háború és a nemzetközi jog (Az örökkévalóság problémája)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:398–403. oldal

Megjegyzés:Polemikus írás a nemzetközi jog mint létező és releváns jogág védelmében – a nemzetközi jogot mint merőben tudományos fikciót tárgyaló véleményekkel szemben.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Nagyhatalom és a nagyhatalmi politika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:256–262. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaságban 1940. december 5-én tartott előadás témája: a „nagyhatalom” mint nemzetközi kategória meghatározása; a nagyhatalmi politika huszonegy ismérve.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:In memoriam Nikosz Politisz

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:328–330. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Egy elfelejtett évforduló (1899 május 18 – 1942 május 18)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:328–330. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Politische Verträge

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:328–330. oldal

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Cseh–szlovák–lengyel terv egy közép-európai államszövetség kialakítására

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:361–365. oldal

Megjegyzés:Az 1942. január végi lengyel–csehszlovák megállapodásban rögzített háború után megvalósítandó közép-európai föderáció terve.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:II Magyarország „hegemóniája”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:224–231. oldal

Megjegyzés:(Heinrich Triepelnek a Monarchián mint reálunión belül jelentkező magyar politikai túlsúlyról értekező Die Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten [Stuttgart 1938] c. könyvének ismertetése.)