Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Ignaz Seipel

Szerző:Ignaz Seipel

Cím:A Népszövetségi Egyességokmány, mint a világbéke megalapozásának kiindulópontja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:275–285. oldal

Megjegyzés:(Fordította: Kokas Lajos.) A volt osztrák kancellárnak a Magyar Külügyi Társaságban 1930. május 20-án tartott előadása a Nemzetek Szövetség létrehozásának körülményeiről, a szervezet céljairól, működéséről és a konfliktusok békés elrendezésében játszandó szerepéről. (Apponyi Albert gróf zárszavával.)