Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Kiss Dezső

Szerző:Kiss Dezső

Cím:Az orosz dömping

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:306–319. oldal

Megjegyzés:A Szovjetunió kereskedelempolitikájának elemzése a belső termelés és árak, a kiviteli áruszerkezet és a pénzügypolitika vizsgálata segítségével.

Szerző:Kiss Dezső

Cím:Az orosz külpolitika Rapallótól Genfig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:17–27. oldal

Megjegyzés:A polgárháborús helyzetből kibontakozó, és a diplomáciai elszigeteltségből kitörni szándékozó Szovjetunió külpolitikája a Németországgal 1922. április 16-án aláírt rapallói szerződéstől a megnemtámadási egyezményeken át a kelet-európai paktum-tárgyalásokig; a Szovjetunió álláspontja a revízió kérdésében.