Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Móricz Kálmán vitéz técsői

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A leszerelési kérdés története és jelenlegi állása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:450–462. oldal

Megjegyzés:A kérdés elméleti és történeti áttekintése nemzetközi konferenciák és szerződések bemutatásával.

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A nemzetközi biztonság elve a francia külpolitikában az egyenjogúság elismeréséig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:343–362. oldal

Megjegyzés:Franciaország biztonságpolitikai saroktételeinek és a leszerelési konferencián elővezetett javaslatainak lényege és motívumai

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A leszerelés válsága és a Nemzetek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:48–57. oldal

Megjegyzés:„A Népszövetség betegségének kórképe” és fő oka: a szervezeten belüli francia hatalmi túlsúly.

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:Leszerelési kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, II. szám

Oldalszám:209–216. oldal

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:Világgazdaság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:104–113. oldal

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A bulgár–jugoszláv barátsági szerződés és nemzetközi kihatásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:125-131. oldal

Megjegyzés:A barátsági szerződés mögött meghúzódó eltérő külpolitikai megfontolások, a Balkán Szövetség államainak reakciója, a szerződés lehetséges hatásai a Közép- és Kelet-Európai államok külpolitikájára.

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:Magyarország és az utódállamok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:182–191. oldal

Megjegyzés:Ismertetés C. A. Macartney: Hungary and Her Successors (London–New York–Toronto, 1937) c. könyvéről. (Vö. 833a sz.)

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A Magyar Külügyi Társaság Ifjúsági Csoportjának 1940 évi olaszországi tanulmányútja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:456–460. oldal