Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Auer Pál

Szerző:Auer Pál

Cím:Miért nem tagja az Egyesült Államok a Nemzetek Szövetségének?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:485–491. oldal

Megjegyzés:Előadás az Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamara 1931. március 11-i ülésén az amerikai külpolitikai függetlenség doktrínájáról és az Egyesült Államoknak a Nemzetek Szövetségből való távolmaradásáról.

Szerző:Auer Pál

Cím:A nemzetközi szerződések revíziója

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, II. szám

Oldalszám:177–184. oldal

Megjegyzés:A kérdésnek mint nemzetközi jogi problémának a kifejtése a szakirodalom segítségével, különös tekintettel a rebus sic stantibus és a pacta sunt servanda jogelvek, valamint a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányának 19. cikkének értelmezésére.

Szerző:Auer Pál

Cím:Nem védelmezett városok bombázása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:402–407. oldal

Megjegyzés:A totális háború 20. századi megjelenése és a polgári lakosság és települések védettségéről rendelkező nemzetközi egyezmények.