Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Pongrácz Kálmán

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Kis- és nagymagyar politika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:5–13. oldal

Megjegyzés:Magyarország jövőjének két útja: a független államiság fenntartása egy esetleges kisebb mértékű revízió mellett (kismagyar politika) és a közép-európai integrációba való betagozódás (nagymagyar politika).

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Az ötödik Közép-Európa

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, III. szám

Oldalszám:245–251. oldal

Megjegyzés:A közép-európai térség politikai megszervezésében kudarcot vallott „szabad kis nemzetek együttműködése” helyébe állítandó új rend kialakításának esélyei.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A román–magyar közeledés a világpolitika tükrében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:256–267. oldal

Megjegyzés:A Belgrád és Róma kapcsolatainak javulásával párhuzamosan normalizálódó magyar–jugoszláv viszony és a jugoszláv kultúrpolitika magyar kisebbségek számára tett engedményei; Bethlen Istvánnak a romániai magyarság helyzetének gyors és gyökeres megjavítását sürgető cikke (Határozott lépést! Pesti Napló 1936. december 25.) és ennek visszhangja; a magyar–román viszony enyhülésének lehetősége Berlin közvetítésével.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A magyar külpolitika problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:40–46. oldal

Megjegyzés:Vitéz técsői Móricz Kálmán: Évszázados külpolitika (Budapest, 1937) és Drucker György: A külpolitikai közvélemény kialakítása. A külföldi külpolitikai intézmények szervezete és működése (Budapest, 1938) c. könyvének ismertetése.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A budapesti hármas találkozó

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Horthy Miklós lengyelországi útja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Németország belpolitikai változásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A berchtesgadeni találkozó

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Ausztria megszüntetése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Magyarország és a Kisantant

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A román átalakulás kihatásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Stojadinović Berlinben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A Balkán Szövetség ülése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A francia belpolitika válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Az angol diplomácia és külpolitika módosulásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A spanyol kérdés és a hatalmak

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Roosevelt újévi üzenete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A távol-keleti események hatása Angliában és az Egyesült Államokban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A magyar külpolitika az Anschluss után

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:351–369. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Magyarország és a kisantant

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:351–369. oldal