Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Ledermann László

Szerző:Ledermann László

Cím:Szabadkereskedelem, protekcionizmus és önellátás: modern tendenciák a világgazdaságban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:165–173. oldal

Megjegyzés:A világkereskedelem ezen alapjelenségeinek eredete, elmélete és gyakorlata, a gazdasági nacionalizmusnak egyfajta regionalizmusba való átvezetésének lehetősége.

Szerző:Ledermann László

Cím:Az ezüst jelentősége a világgazdaságban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, II. szám

Oldalszám:162–166. oldal

Megjegyzés:Az amerikai nemesfémpiac aktuális jelenségei, az ezüst kincsképző funkciója, világpiaci ára, termelésének és fogyasztásának volumene.

Szerző:Ledermann László

Cím:Az új amerikai semlegességi törvényhozás világpolitikai és világgazdasági jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:46–55. oldal

Megjegyzés:A Non-Entanglement elvén és a Monroe-doktrínán alapuló amerikai semlegességi politika hagyományai és az ennek ihletéséből származó legújabb kereskedelmi törvények. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Ledermann László

Cím:Világgazdasági szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:76–84. oldal

Szerző:Ledermann László

Cím:Nemzetközi federációk gazdasági problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1944. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:125–130. oldal

Megjegyzés:Az államszövetségi javaslatok divatja a második világháború utáni rendezési tervek brit irodalmában