Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Moravek Endre

Szerző:Moravek Endre

Cím:A hitlerizmus és a valóságok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:348–352. oldal

Megjegyzés:A nemzetiszocializmus politikai programjának és addigi tevékenységének összevetése az előző másfél év kormányzati munkája alapján.

Szerző:Moravek Endre

Cím:A magyarság Csehszlovákiában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:351–359. oldal

Megjegyzés:A csehszlovákiai magyar kisebbség területi elhelyezkedése, kulturális és oktatási helyzete, politikai szerveződései

Szerző:Moravek Endre

Cím:Csehszlovákia és a Szovjetunió

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:129–139. oldal

Megjegyzés:A csehszlovákiai pártstruktúra sajátosságai: politikai, nemzetiségi és vallási hovatartozás szerinti szerveződése, a választási rendszer és a parlamenti erőviszonyok.

Szerző:Moravek Endre

Cím:A cseh politika főirányai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:06.jan oldal

Megjegyzés:A „német veszedelem” elleni védekezés mint a csehszlovák külpolitika fő feladata a 19. századtól, Csehszlovákia szövetségesi kapcsolatai Oroszországgal, Franciaországgal és a kisantanttal, viszonya a magyar revizionizmushoz, a Nemzetek Szövetségéhez és a Balkán-blokkhoz.

Szerző:Moravek Endre

Cím:A Duna nemzetközi jogviszonyai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:38–49. oldal

Megjegyzés:A „fehér államok expanziója” a Távol-Keleten Japán terjeszkedése a 19. század végétől Kína mint a nyugati hatalmak és Japán gazdasági és politikai vetélkedésének színtere