Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Kürthy Sándor

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Az olasz gyarmatpolitika új útjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, II. szám

Oldalszám:143–150. oldal

Megjegyzés:Az 1935. január 7-én Franciaország és Olaszország által aláírt római egyezmény gyarmati rendelkezései, Olaszország afrikai terjeszkedése az utolsó ötven évben.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Állampolgárság és „nép-polgárság”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:259–263. oldal

Megjegyzés:A német nemzetiszocialista jogászok álláspontja a nemzetközi jog és a belső jog viszonyával és a völkisch gondolatból kicsírázó néppolgárság (Volksangehörigkeit–Volksbürgertum) jogi kategóriájával kapcsolatban.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A független Egyiptom és az angol–olasz viszály

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, I. szám

Oldalszám:9–22. oldal

Megjegyzés:Egyiptom politikai státusa a 16. századtól a legújabb időkig, az egyiptomi függetlenségi politika és az angol–olasz gyarmati feszültségek Észak-Afrikában.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Henderson halála és a leszerelési probléma

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, I. szám

Oldalszám:22–27. oldal

Megjegyzés:Az 1935. októberben elhunyt Arthur Henderson brit külügyminiszternek a leszerelési konferencia elnökeként végzett tevékenysége.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A montreux-i konferencia tanulságai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:355–368. oldal

Megjegyzés:A Boszporusz és a Dardanellák hajózásának története, a tengerszorosok használatának új szabályozásáról folyó konferencia lefolyása és az ennek nyomán megszületett nemzetközi egyezmény.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Az új német négyéves terv és a gyarmati követelések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:170–177. oldal

Megjegyzés:Az 1937–1940-es német négyéves terv vezérgondolata: „Németország harca a nyersanyagért!”; Németország törekvése gyarmatbirodalmának helyreállítására, terjeszkedése a Baltikumban és a Duna-medencében

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A kínai dráma és a kilenchatalmi értekezlet kudarca

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:55–64. oldal

Megjegyzés:Japán és szovjet politikai és katonai behatolás Kínába, a polgárháború és a kínai–japán háború évtizedei, az 1922. február 6-án Washingtonban megkötött kilenchatalmi egyezmény (csendes-óceáni szerződés) szövege és az 1937 november 5-én összeült brüsszeli kilenchatalmi konferencia. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Nyersanyagháború önellátás önblokád

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:377–389. oldal

Megjegyzés:A stratégiai fontosságot nyert legfontosabb nyersanyagok világmegoszlásának bemutatása táblázatok segítségével. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A kőolaj: a második világháború döntő tényezője

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:206–215. oldal

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Thaiföld (Sziám) és Francia-Indokína háborúja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:154–159. oldal

Megjegyzés:Az Egyesült Államok szárazföldi hadserege és ennek átszervezése 1940-ben a hadsereg felszerelése

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A bukovinai székelyek és a moldvai csángók hazatelepítése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:332–336. oldal

Megjegyzés:Az összesen mintegy 220 ezer főt számláló regáti (ó-romániai) magyarság (moldvai csángók bukovinai székelyek és más magyar szórványok) története a 13. századtól; a csángók Magyarországra telepítésének megkezdése.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Kisebbségi kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:516–523. oldal

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Világgazdaság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:278–281. oldal

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A kis nemzetek élethez való joga a második világháborút követő rendezés során

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:494–504. oldal

Megjegyzés:Az ún. kisállamok – nem feltétlenül hátrányos – helyzete a nemzetközi életben; divatos elméletek az eltérő nemzetközi jogi státusú államkategóriák egyetemes bevezetéséről.

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:Az új amerikanizmus társadalmi gazdasági és világnézeti alapjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1944. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:7–19. oldal

Megjegyzés:Az Egyesült Államok utolsó évtizede: Roosevelt elnök „új Amerikájának” bel- és külpolitikai programja a New Deal gazdasági intézkedései.