Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Mauks Endre

Szerző:Mauks Endre

Cím:Új egyensúlyi politika felé

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:345–352. oldal

Megjegyzés:A békeszerződés alapfeltevéseinek (a központi hatalmak háborús felelőssége, a békerendszer fenntarthatósága az antant fegyveres ereje által, a népek önrendelkezési jogának érvényesítése, a Nemzetek Szövetsége hatalmai egyensúlyt fenntartó ereje, és így Ausztria–Magyarország mint hatalmi egyensúlyi tényező kiiktathatósága) összeomlása a „politikai, gazdasági, etnográfiai, erkölcsi, kulturális és szociális hatótényezők” súlya alatt; Németország világpolitikai hatalmának növekedése.