Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Polzovics Iván

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Területi revíziónk jogalapjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:32-39. oldal

Megjegyzés:Ullein-Reviczky Antal: La nature juridique des clauses territoriales du traité de Trianon (Párizs, 1936) c. második kiadásban megjelent művének ismertetése.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A bolsevizmus új nemzetközi jogi elmélete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:389–396. oldal

Megjegyzés:A szovjet jogtudomány felfogása az állam nélküli társadalom létrejöttét megelőző ún. „átmeneti állapot” nemzetközi jogáról, amikor a bolsevik világtársadalomba folyamatosan beolvadó országok még nem veszítették el államiságukat.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:337–350. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége krízisének jellege és okai néhány gyakorlati példa bemutatásával; a válság kétféle gyógymódja és ezek esélyei.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Beköszöntő

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:414–422. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A protektorátus

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:414–422. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Hadijogi bevezető

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:414–422. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A tengeri hadijog alapkérdései

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:49–52. oldal

Megjegyzés:A kérdés nemzetközi jogi szempontú áttekintése az 1856. évi párizsi tengerjogi nyilatkozattól az 1930. évi londoni tengeri leszerelési szerződésig.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Teghze Gyula †

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:70–71. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A gazdasági háború és a nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:129–142. oldal

Megjegyzés:Az ún. gazdasági háborúk szerző által definiált nemei és történeti példák az ókortól az 1930-as évekig; a tengeri hadviselés és a kereskedelmi blokád kérdései; a gazdasági háború és a nemzetközi jog.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A tengeri menedékjog – Az Admiral Graf Spee esete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:240–247. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Semleges-ellenes támadás –Az Asama Maru esete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:240–247. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Áthajózás a semleges parti tengeren –Az Altmark-eset

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:240–247. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Totális háború és a nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:343–346. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Háborús megszállás (occupatio bellica)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:343–346. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Semlegesség vagy nem-hadviselésű

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:424–428. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A brit domíniumok nemzetközi önállósága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:424–428. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A Nemzetközi Duna Bizottság sorsa

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:519–523. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Tanger helyzete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:519–523. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Egyiptom nemzetközi helyzete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:69–74. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Nemzetközi Együttműködés szemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:74–78. oldal