Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Kertész István

Szerző:Kertész István

Cím:Pápai bulla a csehszlovák egyházmegyék jogi helyzetének rendezéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:19–30. oldal

Megjegyzés:A Csehszlovákiához csatolt egykori ausztriai és magyarországi püspökségekhez tartozó kerületek új egyházkormányzati beosztása, Csehszlovákiának a magyar kisebbséggel és a magyar katolikus egyházzal szemben folytatott politikája.

Szerző:Kertész István

Cím:A pánamerikai mozgalom újabb fejleményei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:61-68. oldal

Megjegyzés:A mozgalom története Simon Bolívar 1824. évi javaslataitól az 1938. decemberi limai VIII. nemzetközi konferenciáig.

Szerző:Kertész István

Cím:Reformok az Egyesült Államok külügyi szervezetében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:42–49. oldal

Megjegyzés:A külügyi szolgálat modernizálása rugalmasabbá és sokoldalúbbá tétele az Egyesült Államokban a State Department és a külképviseletek szervezete és működése.

Szerző:Kertész István

Cím:Japán és az Amerikai Egyesült Államok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:306–315. oldal

Megjegyzés:A távol-keleti politikai befolyás megszerzésére tett európai nagyhatalmi kísérletek Japán erőszakos behatolása Kínába és az Egyesült Államok ezzel kapcsolatos elítélő álláspontja.

Szerző:Kertész István

Cím:Nemzetek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:362–368. oldal

Szerző:Kertész István

Cím:Az amerikai fegyverkezés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:142–154. oldal

Megjegyzés:Írország rövid története a 12. századi angol hódítástól az 1920–1921. évi polgárháborúig; az Ír Szabad Állam mint brit domínium két évtizede. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Kertész István

Cím:Nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:92–97. oldal

Szerző:Kertész István

Cím:A Rio de Janeiró-i konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:122–131. oldal

Szerző:Kertész István

Cím:Brazília hadbalépése és a latin-amerikai államok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:32–38. oldal

Megjegyzés:Brazília szerepe a világkereskedelemben a 17. századtól a szövetségesek oldalán történt kiállásának és hadbalépésének gazdasági és stratégiai jelentősége.

Szerző:Kertész István

Cím:IIMagyar tervek és állásfoglalások

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:485–494. oldal

Megjegyzés:(Kossuth Duna Szövetség c. tervezete Ferenc Ferdinánd elgondolásai a Monarchia átszervezéséről Friedrich Naumann Mittel-Europa koncepciója Jászi Oszkár Dunai Egyesült Államok terve és a két világháború közti kisállami rendszer gyakorlata. – Megjelent: Radisics Elemér [szerk.]: Magyar tájékoztató zsebkönyv. Föld és nép. Múlt és jelen. Külföldi kapcsolataink. Magyarország európai küldetése. [2. kiadás.] Budapest