Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Pusztai-Popovics József

Szerző:Pusztai-Popovics József

Cím:Román külpolitika 1939

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:293–302. oldal

Megjegyzés:Az aktuális román külpolitikát meghatározó legfontosabb tényezők: a kisantant felbomlása Anglia és Franciaország kiszorulása a Duna-medencéből a szovjet bolgár és magyar revíziós követelések a román nyersanyagkincs megszerzésére irányuló külföldi törekvések és a Balkán Szövetség gyöngélkedése.

Szerző:Pusztai-Popovics József

Cím:Oroszország és a Balkán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:291–297. oldal

Megjegyzés:A Balkán iránt egyre erőteljesebb érdeklődést mutató Szovjetunió vonatkozó politikai célkitűzései – politikai és gazdasági befolyásának növelése a balkáni hatalmi egyensúly megteremtése területi vitáinak békés elintézése diplomáciai kapcsolatainak helyreállítása a szovjet védnökség tudatának erősítése – és diplomáciai tevékenysége.

Szerző:Pusztai-Popovics József

Cím:A magyarországi románság gazdasági helyzete a második bécsi döntés után

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1944. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:268–272. oldal

Megjegyzés:Cikk a fejlett román szövetkezeti mozgalom, az egyház, a sajtó és a bankok szerepéről az 1940-ben Magyarországhoz került észak-erdélyi románság társadalmi és gazdasági helyzetének javulásában.