Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

311 találat – Megjelenítve: 1-20

La Fontaine Társaság

La Plata-torkolat

La Plata-torkolat hovatartozása

labdarúgás

láger

lakáspolitika

lakásügy

lakosság anyanyelvi megoszlása

lakosság felekezeti megoszlása

lakosságcsere

lapp kisebbség

Lappo-mozgalom

lappok

lapszemle

lapszemle (1922) ”

lapszemle ”

lapszemle”

laptípusok

Largo Caballero

lateráni szerződés (1929. február 11.)

Láthatár

latin keresztényszocialisták kongresszusa

latin keresztényszocialisták kongresszusa (Genf) ”

Latin-Amerika

Latin-Amerika és a második világháború

latin-amerikai békepaktum ”

latin-amerikai gazdasági befolyás

latin-amerikai hadikikötők

latin-amerikai hadikikötők”

latin-amerikai németek

latin-amerikai németek”

latin-amerikai nemzetközi folyamhajózás

latin-amerikai politikai befolyás

latin-amerikai szovjetellenesség

latin-amerikai–amerikai kapcsolatok

latin-amerikai–amerikai kapcsolatok”

latin-amerikai–amerikai viszony

latin-amerikai–német viszony

latin-amerikai–spanyol kapcsolatok

látogatás

látogatás a Képviselőház elnökénél”

Lausanne

Laval

Laval-kormány

Laval–Hoare-féle béketerv

lázadások

lázadások Kelet-Líbiában”

Lázár-jelentés

Le Monde c. lap

lebontás

Lebrun

Lebrun elnöksége

Leffler Béla”

Legfelsőbb Közigazgatási

léghajózás

légi blokád

légi bűncselekmények

légi egyezmények

légi fegyverkezés

légi hadviselés

légi leszerelés

légibombázás ”

légierő

légiflotta megerősítése”

légiháború a nemzetközi jogban

légijog

légijogi szervezetek

légijogi szervezetek ”

légijog”

légikikötők a nyílt tengeren

légiközlekedés

légiközlekedés”

legionáriuskongresszus

Legionáriusok

legionista emlékmű

légitámadások

legnagyobb kedvezmény

legnagyobb kereskedelmi kedvezmény

legnagyobb kereskedelmi kedvezmény”

Leguía

Leguía elnöksége

légvédelem

légvédelmi gyakorlat

leköszönés

leleplezés

lelkészkar

lelkészlakás

Lelley Jenő

lemondás

lemondás az albán és abesszin koronáról

lengyel emigráns kormány

lengyel emigráns kormány”

lengyel és magyar megemlékezések

lengyel festők Magyarországon

Lengyel Főkormányzóság

Lengyel Főkormányzóság gazdasága

Lengyel Főkormányzóság gazdasága”

lengyel függetlenségi külpolitika (első világháború)

lengyel határ

lengyel kisebbség