Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: Hága

Szerző:Magyary Géza

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:49–55. oldal

Megjegyzés:Beszámoló az Állandó Nemzetközi Bíróság felállításának előmunkálatairól, a Bíróság szervezetét, hatáskörét, eljárásmódját rögzítő szabályzatról és a bírák megválasztásáról.

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai 1920-ban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:230–258. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége 7–11. ülésszakának munkája 1920. július 9 – december 18. és a Tanács egyre szaporodó feladatai. (Vö. 14a, 41. és 47a sz.)

Szerző:(N. J.)

Cím:A Kellogg-paktum

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:18–36. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi viták háborún kívüli eszközökkel való elintézését megfogalmazó, 1928. augusztus 27-én aláírt paktum előzményei és a különböző értékelések.

Szerző:Polgár Imre

Cím:Bevezetés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:123–130. oldal

Szerző:Nagy Iván vitéz

Cím:Nemzetközi szervezetek a kisebbségek védelmében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:145–153. oldal

Szerző:

Cím:Amerika csatlakozása a hágai Nemzetközi Bírósághoz

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:343–352. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi jogi könyv- és folyóiratszemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:352–355. oldal

Szerző:Szent-Istvány Béla

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság véleményező hatásköre, a statútum módosítása és az Amerikai Egyesült Államok csatlakozása szempontjából

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:157–170. oldal

Megjegyzés:A hágai Bíróság szerkezeti átalakítására tett javaslatok, szervezeti és eljárási szabályzatának módosítása, és az Egyesült Államoknak a hágai Bíróság statútumához történő csatlakozásának esélyei.

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Amerika csatlakozása a hágai Nemzetközi Bírósághoz

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:224–233. oldal

Szerző:Geőcze Bertalan

Cím:Nemzetközi bíráskodás szemléje, Változások a vegyes döntőbíráskodásban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:385–389. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Hágai Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:516–521. oldal

Szerző:Geőcze Bertalan

Cím:Nemzetközi bíráskodás szemléje, Az Állandó Nemzetközi Törvényszék két utolsó véleménye

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:533–537. oldal

Megjegyzés:(Nemzetközi Bíróságok hatásköre c. megjelenés alatt álló – utóbb a Magyar Jogász Egylet kiadásában 1930-ban megjelent – munkájából.)

Szerző:Kokas Lajos

Cím:A kisebbségi kérdés térhódítása a nemzetközi jogban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:43–51. oldal

Megjegyzés:Áttekintés a kisebbségi jogok természetéről, más jogelvekkel való ütközéséről, nemzetközi védelméről, érvényesíthetőségének korlátairól – elismert jogtudósok véleménye alapján.

Szerző:Czakó István

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság új bírái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Népszövetségi szemle, A Népszövetség tevékenysége 1930 szeptember–november havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:77–79. oldal

Szerző:Geőcze Bertalan

Cím:Nemzetközi bírósági ítéletek jogereje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:185–196. oldal

Megjegyzés:A kérdés áttekintése neves nemzetközi jogászok véleménye, nemzetközi jogi egyezmények határozatai és a nemzetközi bíráskodás gyakorlata alapján.

Szerző:Czakó István

Cím:A Népszövetség szervezeti reformja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:227–237. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetek Szövetségének tevékenysége 1931 évi januártól–júniusig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:365–370. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Népszövetség 1931 évi költségvetése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:365–370. oldal

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A leszerelési kérdés története és jelenlegi állása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:450–462. oldal

Megjegyzés:A kérdés elméleti és történeti áttekintése nemzetközi konferenciák és szerződések bemutatásával.