Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: Balkán

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához 395–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:367–412. oldal

Megjegyzés:Vázlatos történeti leírás gazdag bibliográfiai tájékoztatóval kronológiai és országok szerinti bontásban.

Szerző:Lutter János

Cím:Az annexiós válság a diplomáciai okmányok tükrében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:157–174. oldal

Megjegyzés:Ausztria–Magyarország, a cári Oroszország és a Török Birodalom balkáni befolyásért folyó versenyfutásának állomásai és a boszniai annexiós válság históriája

Szerző:Szende Zoltán

Cím:Új Balkán felé?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:121–134. oldal

Megjegyzés:A balkáni szövetség eszméjének historikuma, a Bálkán-háborúk, az együttműködés szellemének új keletű felébresztése a Balkán-konferenciákon.

Szerző:Forster Pál báró

Cím:Magyarország és a Balkán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:129–135. oldal

Megjegyzés:Az 1939. március 9-i Külügyi Vitavacsorán tartott előadás a Balkán-félsziget fontosságáról a magyar és az európai külpolitikai számára a hellén birodalom korától a legutóbbi időkig.

Szerző:Zsitvay Imre, Balás Gábor,Steuer Tibor

Cím:A Balkán Bizottság folyóiratszemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:456–459. oldal

Szerző:

Cím:Balkán Bizottság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:104–114. oldal

Megjegyzés:(Előadások: Bolgár–magyar érdekközösség a Balkánon. Zsitvay Imre–Balás Gábor–Steuer Tibor: Balkáni folyóiratszemle.)

Szerző:

Cím:A Balkán Bizottság lapszemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:198–200. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:A Balkán Bizottság lapszemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:281–284. oldal

Szerző:Pusztai-Popovics József

Cím:Oroszország és a Balkán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:291–297. oldal

Megjegyzés:A Balkán iránt egyre erőteljesebb érdeklődést mutató Szovjetunió vonatkozó politikai célkitűzései – politikai és gazdasági befolyásának növelése a balkáni hatalmi egyensúly megteremtése területi vitáinak békés elintézése diplomáciai kapcsolatainak helyreállítása a szovjet védnökség tudatának erősítése – és diplomáciai tevékenysége.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Bulgária és a Balkán-kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:160–170. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Balkán-félszigeti események

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:388–395. oldal