Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: Balkán Szövetség

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához 395–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:367–412. oldal

Megjegyzés:Vázlatos történeti leírás gazdag bibliográfiai tájékoztatóval kronológiai és országok szerinti bontásban.

Szerző:

Cím:A Balkán Unió terve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:59–69. oldal

Szerző:Szende Zoltán

Cím:Új Balkán felé?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:121–134. oldal

Megjegyzés:A balkáni szövetség eszméjének historikuma, a Bálkán-háborúk, az együttműködés szellemének új keletű felébresztése a Balkán-konferenciákon.

Szerző:

Cím:A Balkán-antant konferenciája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:294–305. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A Balkán Szövetség ülése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:207–218. oldal

Szerző:

Cím:A Balkán-államok békeakarata

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:263–270. oldal